Par mums

“Skalbes” ir organizācija, kurā strādā gan algoti darbinieki, gan brīvprātīgie ar pieredzi un atbilstošām zināšanām, lai sniegtu profesionālu palīdzību, atbalstu un informāciju cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā. Mēs strādājam, jo mums ir pārliecība, ka cilvēkiem mūsu sniegtā palīdzība ir nepieciešama. Esam pārliecināti, ka mūsu darbība spēj ietekmēt tolerantākas un atvērtākas sabiedrības veidošanos. Bez tam, mūsu darbs mums sniedz gandarījumu un jēgas sajūtu, jo mums ir svarīgi, kā jūtas un dzīvo mūsu līdzcilvēki.

Šobrīd „Skalbēs” strādā jau vairāk kā 50 darbinieki, nodrošinot diennakts Krīzes tālruņa* darbu un piedāvājot individuālās psihologa un psihoterapeita konsultācijas pieaugušajiem un bērniem.

Mēs esam izveidojuši vietu, kur krīzes brīdī rast atbalstu un sapratni, gūt jaunas prasmes, kā risināt problēmsituācijas, padziļināti izzināt savu dzīvi un problēmu izcelsmi, sakārtot domas, emocijas, un pieņemt sev nozīmīgus lēmumus.

Biedrība “Skalbes” 2005.gada 23. novembrī ir ieguvusi “Sabiedriskā labuma statusu”.

Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura.
Sabiedriskā labuma statuss ļauj iegūt nodokļa atvieglojumus ziedotājiem: Saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.pantā veiktajiem grozījumiem rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kuras ziedotas budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.

 

 

*   Krīzes tālrunis 27722292 tiek nodrošināts sadarbībā ar Rīgas Sociālo dienestu.