Krīžu un konsultāciju centrs Skalbes

Mums rūp, kā jūtas un dzīvo citi

Biedrība “Skalbes” sniedz profesionālu palīdzību, atbalstu un informāciju cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā.

Piezvanīt ir pareizais lēmums!

24/7

Bezmaksas diennakts krīzes tālrunis - pirmā psiholoģiskā palīdzība

116123

Atbalsta tālrunis azartspēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem

29323202

Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem

Bezmaksas psiholoģiskā un informatīvā palīdzība

116006 cietusajiem.lv

“Skalbes” ir vieta, kur rast atbalstu un sapratni, iegūt jaunas prasmes problēmsituāciju risināšanai, izzināt savu grūtību izcelsmi, sakārtot domas, emocijas, un pieņemt nozīmīgus lēmumus.

Psihologa vai psihoterapijas speciālista konsultācijas darba dienās:

9:00 - 17:00

Pieņemšana ar iepriekšēju pierakstu zvanot

24551700

Mūsu darbība

Organizācija “Skalbes” izveidota 1997.gadā. Mūsu d mērķis ir emocionālā atbalsta sniegšana riska grupas personām, kā arī palīdzības sniegšana personām, kas pārdzīvojušas vardarbību, un tās novēršana.
Funkciju izpildē galvenais uzdevums ir būt politiski, reliģiski un nacionālistiski neitrālai organizācijai, nenodalot dažādu sociālo grupu intereses.

Latvijā vienīgais uzticības telefons, kas strādā 24/7 stundu režīmā*

Privāto un grupu konsultāciju pakalpojumu**, semināru, programmu un apmācību piedāvāšana, kas aptver plašu jautājumu loku un dažādas gan varbūtējās, gan jau pastāvošās riska grupas kā pieaugušajiem, tā arī bērniem.

Misija

Stiprināt sabiedrības psiholoģisko labklājību un garīgo veselību, kā arī izpratni par cilvēktiesībām un humānismu, un veicināt indivīda tiesības un iespējas saņemt atbilstošu palīdzību krīzes situācijās.

Vīzija

Tolerantākas un atvērtākas sabiedrības veidošanās.

Vērtības

Atvērtība, tolerance, cilvēktiesības, humānisms.

Iesaisties

Vai vēlies kļūt par brīvprātīgo, pievienoties mūsu kolektīvam un iesaistīties biedrības aktivitātēs?

Mēs piedāvājam dažādas iespējas ikvienam kļūt par brīvprātīgo, un aktīvi darboties pie diennakts Krīzes tālruņa, atbalsta foruma cilvēkiem ar nomāktību un pašnāvības domām www.stastiundzivo.lv, kā arī citos lielākos vai mazākos darbos.

Atbalsti mūs ar ziedojumu!

Biedrības “Skalbes” struktūrvienības Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” konts ziedojumiem:

Biedrība “Skalbes”

Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001

Tel: 24551700

Reģ.Nr.40008017804

Swedbank A/S

SWIFT: HABALV22

Konta Nr.: LV37HABA0551031257795

Palīdzi mums sniegt kvalitatīvu palīdzību krīžu situācijās:

Ziedo ar

Ziedot

Jūs varat mums palīdzēt un ziedot:

Krīzes telefonam

(lai nodrošinātu finansējumu jaunajai krīzes intervences apmācības grupai; atbalstītu brīvprātīgus konsultantus, kas strādā pie telefona; rastu iespēju izveidot bezmaksas līniju krīzē nonākušajiem);

Vardarbībā cietušo sieviešu atbalsta grupām

(nereti sievietes nespēj pašas samaksāt par atbalsta grupu, līdz ar to finansējums šāda veida palīdzībai būtu ļoti svarīgs; finansējums var palīdzēt arī atbalstošas atmosfēras nodrošināšanai – tējai, svecēm, kā arī izdales materiālu sagatavošanai);

Psihologu konsultācijām

(šobrīd bezmaksas psiholoģiskās konsultācijas nav iespējams nodrošināt, tomēr krīzē nonākušajiem iedzīvotājiem nepieciešamas vismaz dažas konsultācijas, lai varētu droši saņemt emocionālu atbalstu bez šķēršļiem);

Bērnu konsultāciju telpu inventāra iegādei

(intensīvi strādājot ar bērniem smilšu terapijas inventārs nolietojas, salūzt, līdz ar to vienmēr priecājamies par iespējām to atjaunot vai arī papildināt);

Telpu labiekārtošanai

Ziedojumu politika

Sazinies ar mums

Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001

Darba laiks: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00

Tālrunis: +371 24551700

Pieteikties brīvprātīgajam darbam

Ja Tevi interesē mūsu piedāvātās iespējas, lūdzu, aizpildi anketu, un mēs ar Tevi sazināsimies.