Ziedojumi

Mums ir svarīgi, kā dzīvo un jūtas cilvēki!

Jūs variet mums palīdzēt un ziedot:

Krīzes telefonam
(lai nodrošinātu finansējumu jaunajai krīzes intervences apmācības grupai; atbalstītu brīvprātīgus konsultantus, kas strādā pie telefona; rastu iespēju izveidot bezmaksas līniju krīzē nonākušajiem);

vardarbībā cietušo sieviešu atbalsta grupām
(nereti sievietes nespēj pašas samaksāt par atbalsta grupu, līdz ar to finansējums šāda veida palīdzībai būtu ļoti svarīgs; finansējums var palīdzēt arī atbalstošas atmosfēras nodrošināšanai – tējai, svecēm, kā arī izdales materiālu sagatavošanai)

psihologu konsultācijām
(šobrīd bezmaksas psiholoģiskās konsultācijas nav iespējams nodrošināt, tomēr krīzē nonākušajiem iedzīvotājiem nepieciešamas vismaz dažas konsultācijas, lai varētu droši saņemt emocionālu atbalstu bez šķēršļiem);

bērnu konsultāciju telpu inventāra iegādei
(intensīvi strādājot ar bērniem smilšu terapijas inventārs nolietojas, salūzt, līdz ar to vienmēr priecājamies par iespējām to atjaunot vai arī papildināt);

telpu labiekārtošanai

 

Biedrības “Skalbes” struktūrvienības Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” konts ziedojumiem:

Biedrība “Skalbes”
Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001
Tel: 24551700
Reģ.Nr.40008017804
Swedbank A/S
SWIFT: HABALV22
Konta Nr.: LV37HABA0551031257795

 

Biedrība “Skalbes” 2005.gada 23. novembrī ir ieguvusi “Sabiedriskā labuma statusu”.

Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura.
Sabiedriskā labuma statuss ļauj iegūt nodokļa atvieglojumus ziedotājiem: Saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.pantā veiktajiem grozījumiem rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kuras ziedotas budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.