Stambulas konvencija un tās nozīme

Sabiedriskajā telpā šobrīd ir dzirdami kropļoti un demagoģiski Stambulas konvencijas skaidrojumi ar mērķi ietekmēt cilvēku uztveri un domāšanu, līdz ar to nostādot viņus pret Stambulas konvencijas parakstīšanu. Mēs gribētu veicināt sabiedrības izpratni par Stambulas konvenciju un tās nozīmi.

Winegar-domestic-violence-survivor

Stambulas konvencija vēršas pret vardarbību ģimenē. Pirmkārt konvencija runā par visu veidu vardarbību pret sievieti, bet tā aptver arī vardarbību pret citiem ģimenes locekļiem. Tāpat konvencija paredz novērst visu veidu diskrimināciju.

Pēc būtības Stambulas konvencija dod skaidras vadlīnijas, kas ļautu izveidot sistēmu gan vardarbības novēršanai (prevences pasākumi), gan vardarbības pārtraukšanai ( cieša visu iesaistīto institūciju sadarbība, lai atvieglotu sievietei palīdzības saņemšanu), gan vardarbības seku pārvarēšanai. Tā iekļauj arī stingrāku policijas uzraudzības kontroli pār cilvēku, kurš ir bijis vardarbīgs.

Lasīt vairāk:

http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/eksperte-par-attieksmi-pret-stambulas-konvenciju-ir-bedigi-ja-neatzist-cilveka-vertibu.a181665/

http://www.satori.lv/raksts/11186/Miti_par_Stambulas_konvenciju