Ceļvedis audzinot pusaudzi

Krīžu centrs „Skalbes” aicina vecākus pieteikties bezmaksas nodarbībām programmā “Ceļvedis audzinot pusaudzi” (CAP), kas  ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par pusaudžu vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. Šī programma ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā  no 12-17 gadiem.

Programmas mērķis ir sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas.

Nodarbību cikla ietvaros notiks 10 nodarbības par šādām tēmām:

  • Ievads CAP programmā
  • Pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība
  • Vecāku un pusaudžu sasvstarpējās attiecības un komunikācija
  • Veselīgs dzīvesveids
  • Pusaudžu seksualitāte
  • Pusaudžu sociālā kompetence
  • Emociju pašregulācija
  • Rūpes par sevi
  • Disciplinēšana
  • Dzīves prasmes

Nodarbības vadīs  psiholoģijas studentes – Agita Alksne (28348856) un Anda Švinka (29289089)

Nodarbībās vecākiem tiek sniegta informācija par bērnu spēju attīstību, audzināšanas principiem un stratēģijām, kā mainīt bērna uzvedību. Šajā programmā vecāki saņem arī konkrētus ieteikumus audzināšanas problēmsituāciju risināšanai.

Mācīsimies, diskutēsim un runāsim arī par savām jūtām un domām, esot vecāku lomā, dalīsimies savā pieredzē!

Nodarbības notiks Rīgā,  Kungu ielā 34. Pirmā nodarbība paredzēta 2014.gada 16. oktobrī plkst. 18.00 – 20.30. Turpmākās – reizi nedēļā – katru ceturtdienu plkst. 18.00 – 20.30.  Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots.

Pieteikšanās grupā līdz 2014.gada 16. oktobrim.