Atbalsta grupa sievietēm, kuras cietušas no vardarbības ģimenē, sāksies 14.aprīlī! Pievienojies!!

Tiek organizēta atbalsta grupa sievietēm, un tās mērķi ir

• Pārtraukt klusēt par vardarbību

• Sniegt atbalstu un palīdzēt atrast resursus, lai pārtrauktu vardarbību

• Veicināt sievietes spēju uzņemties atbildību, lai sevi pasargātu

• Palīdzēt izprast vardarbības sekas un uzsākt rūpēties par sevi

Grupas darba tēmas:

• Kas ir vardarbība?

• Ar vardarbību saistītās emocijas – bailes, vainas izjūta, dusmas

• Taktikas, ko izmanto vīrieši, kuri ir vardarbīgi

• Taktikas, ko izmanto sievietes, lai sevi pasargātu

• Brīvība, palīdzība pašai sev, resursu sistēma

Grupas tikšanās notiks reizi nedēļā, pirmdienas vakaros, kopumā plānotas 12 grupas tikšanās Krīžu un

konsultāciju centra „Skalbes” telpās Rīgā, Kungu ielā 34, sākot no 2014.gada 14.aprīļa.

Grupas darbs notiks latviešu valodā.

Nepieciešamības gadījumā nodarbību laikā bērnus pieskatīs centra darbiniece!

Pirms grupas uzsākšanas ir plānotas individuālas pārrunas ar grupas dalībniecēm.

Grupas vadītājas – psihoterapeite Ritma Lasmane un psiholoģe Inese Ruka.

Aicinām pieteikties, zvanot pa tālruni 67222922 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 vai

26495426 (Inese), vai sūtot e-pastu inese@skalbes.lv

Ja Tevi neskar šī problēma, bet Tu zini kādu sievieti, kura cieš no vardarbības ģimenē

vai izjūt vardarbības sekas – paziņo, lūdzu, šo informāciju viņai – tā var būt iespēja

viņai iegūt atbalstu situācijas risināšanai un vardarbības seku pārvarēšanai!