Piedāvājumi organizācijām

Piedāvājumi organizācijām

De-briefing grupas pēc traumatiskiem notikumiem
De-briefing grupas pēc traumatiskiem notikumiem, kas skar darba kolektīvu. Piemēram, bruņoti uzbrukumi, darbinieku pašnāvības, stihiskas nelaimes, nelaimes gadījumi darbavietā u.c.

De-briefing grupa ir pasaulē atzīta metode, kas tiek pielietota, lai kolektīvā mazinātu spriedzi un atjaunotu darbinieku darbaspējas. Parasti notiek uzreiz pēc negadījuma vai 2 nedēļu laikā. Grupas laikā tiek pārrunāta katra iesaistītā darbinieka emocijas un domas, tādā veidā mazinot stresu, lai darbinieks varētu pilnvērtīgi turpināt pildīt savus darba pienākumus.

 

Izglītojošie semināri
Izglītojošie semināri par stresa menedžmentu, profesionālo izdegšanu darbā un konfliktu risināšanu kolektīvā.

Izglītojošie semināri preventīvi palīdz darbiniekiem apzināties savu stresa līmeni, meklēt pieņemamākos risinājumus, atpazīt potenciālās problēmsituācijas.

Individuālās konsultācijasuzņēmumu darbiniekiem.

Dažkārt darbiniekiem nepieciešams individuāls atbalsts, lai atrisinātu personiskos jautājumus un palielinātu darba produktivitāti. Ar katru darbinieku tiek izstrādāts individuāls plāns, kā optimāli risināt traucējošās grūtības.

Sadarbība ir konfidenciāla un darbs var tikt organizēts gan biedrības, gan uzņēmuma telpās.

Tālrunis informācijai +371 24551700 E-pasts: skalbes@skalbes.lv