Projekts “Bērniem draudzīga sabiedrība”

Projekts “Bērniem draudzīga sabiedrība”

 (EEZ finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada perioda programmas “NVO fonds” ietvaros)

 

Ar mērķi izstrādāt inovatīvu sociālā pakalpojuma modeli mātes un bērna atbalstam, Bērnu slimnīcas fonds sadarbībā ar projekta partneriem Latvijas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociāciju (LPVAKA), Krīžu un konsultāciju centru “Skalbes” un Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” uzsācis projekta “Bērniem draudzīga sabiedrība” realizāciju, kas iespējama, pateicoties Eiropas ekanomiskās zonas (EEZ) un Latvijas valsts EEZ finansiālam atbalstam.

 

Projekta “Bērniem draudzīga sabiedrība” gaitā plānots:

  • Izveidot sadarbības tīklu sociālā pakalpojuma sniegšanai mātes un bērna atbalstam, sadarbojoties NVO no Kurzemes, Latgales un Vidzemes reģiona.
  • Līdzdalība mātes un bērna interešu aizstāvībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos.
  • Semināri Bērnu slimnīcas aprūpes personālam “Saskarsme un komunikācija neonatoloģijā un intensīvajā terapijā”.
  • Bērnu slimnīcas Jaundzimušo nodaļas aprūpes personu zināšanu un iemaņu papildināšana zīdīšanas veicināšanā.
  • Izveidot savstarpēja atbalsta grupu 10 Bērnu slimnīcas ārstniecības personām.
  • Izveidot inovatīvu sociālā pakalpojuma aprakstu un darbības modeli mātes un bērna atbalstam.
  • Izdot informatīvos bukletus.
  • Apmācīt un krīzes intervencei sagatavot 5 brīvprātīgos, tai skaitā viņiem nodrošinot regulāras supervīzijas.

 

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociāciju (LPVAKA) www.lpvaka.lv, Krīžu un konsultāciju centru SKALBES www.skalbes.lv, Invalīdu un viņu draugu apvienību “APEIRONS” www.apeirons.lv

  

EEZ finanšu instrumenta 2009.  – 2014. gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta programma”

 Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

 Darbības programmas finansējums:

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 23 946.00 LVL. Līdzfinansējums: 21 551.40 LVL. Projekta iesnieguma iesniedzēja – Bērnu slimnīcas fonda – finansējums: 2 394.60 LVL. Projekta īstenošanas periods: 01.09.2013. – 31.08.2015.

Projekta līguma identifikācijas Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/127/3/NAC/072

www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org | www.bsf.lv

 

Kontaktpersona: Baiba Sprice

projekta “Bērniem draudzīga sabiedrība” vadītāja

e-pasts: baiba@bsf.lv

www.bsf.lv