Speciālisti

Iveta Grāvīte

Amats: psiholoģe.
Izglītība: LU maģistra grāds psiholoģijā
Darba jomas: psiholoģiskā izpēte bērniem, psiholoģiskā konsultēšana bērniem un pieaugušajiem
Darba valoda: latviešu.

 

Gita Kalniņa

Smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja (sertifikāts Nr.169/2022, derīgs līdz 07.11.2024).
Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija (diploms PD F Nr.2535).

Papildus izglītība:
Traumu terapijas metode the ITR method – pamatkurss. Praktiskā daļa. LPPA (apliecība
Nr.PM-2022/64).
Traumu terapijas metode the ITR method – pamatkurss. LPPA (apliecība Nr.PM-
2021/260).
SCHOOL of EMPATHY – Latvia – Course instructor (verbal: Respectful
Communication). Certificate, Leipzig, 29.8.2021.
Tālākizglītības kurss “Smilšu spēles bilžu valoda” (apliecība Nr.4). LSSTB.
Terapeitiskās tehnikas un instrumenti darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem.
Nodibinājums “Centrs Dardedze” (apliecība Nr.19-22/VII-I)
Krīzes intervence, pilnveides līmenis. Krīžu un konsultāciju centrs Skalbes (apliecība
Nr.83-2015).
Krīzes intervence, pamatlīmenis. Krīžu un konsultāciju centrs Skalbes (apliecība Nr.57-
2015).
Darba pieredze:
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Ģimeņu ar bērniem atbalsta departaments.
Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111. Krīzes intervences komanda (šobrīd).
Krīžu un konsultāciju centrs Skalbes. Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006
(šobrīd).
Krīžu un konsultāciju centrs Skalbes. Krīzes intervences speciālists.
Bāriņtiesas loceklis.
Dalība profesionālajās organizācijās:
Latvijas Smilšu spēles terapijas biedrība
Latvijas Mākslas terapijas asociācija

 

 

 

inese-ruka2

Inese Jansone (Ruka) – šobrīd nepieņem

Izglītība: maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā (LU PPF, 2004.gads); psihoterapeites izglītība Junga analītiskajā psiholoģijā un psihoterapijā (Viļņas Universitāte un Lietuvas analītiskās psiholoģijas institūts, 2014.gads); sertifikāts par tiesībām veikt vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju dzīvesvietā (nodibinājums „Centrs Dardedze” Nr.5, 2003).

Amats: Psiholoģe,  psihoterapeite

Darba jomas:
Psiholoģiskā konsultēšana bērniem un pieaugušajiem
Psihoterapija pieaugušajiem
Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija
Atbalsta grupas vardarbībā cietušām sievietēm, atbalsta apļi vardarbībā darba vidē cietušajiem
De-briefing metode – grupas darbs pēc traumatiskiem pārdzīvojumiem, krīzes situācijām

Jau 13 gadus strādāju Krīžu un konsultāciju centrā “Skalbes”, sāku kā Krīzes tālruņa konsultante , šobrīd kā psiholoģe, psihoterapeite, apmācību un dažādu atbalsta grupu vadītāja. Cilvēkus krīzes situācijās atbalstu ar krīzes intervences metodi; tiem, kas vēlas rast atbildes uz dziļākiem jautājumiem par sevi, attiecībām, dzīves mērķiem un jēgu, piedāvāju analītiskās psiholoģijas metodes, kas ietver emocionālo traumu dziedināšanu, sevis pieņemšanu, izmantojot sapņu analīzi, radošas metodes, relaksācijas paņēmienus.

Cilvēkiem, kuriem ir vardarbības pieredze ģimenē vai darba vidē, piedāvāju gan individuālas konsultācijas, gan dažādas atbalsta grupas – lai emocionāli dziedinātos, rastu atkal pašapziņu un kontroli pār savu dzīvi, kā arī vietu šai sāpīgajai pieredzei.

Darba valodas: latviešu, krievu, angļu

 

Evita Lazdiņa – šobrīd nepieņem

Izglītība:

– Apmācību programmas apguve „Terapeitiskās tehnikas un instrumenti darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem” un “Palīdzi bērnam nepadoties”, lai nodrošinātu rehabilitācijas pakalpojumu no vardarbības cietušiem bērniem (Nodibinājums „Centrs Dardedze”, 2020.);
– “Darbs ar pašnāvībām – metodika CAMS (collaborative assesment and management of suicidality (“Skalbes”, 2019.)- LU Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un klīniskā psihologa kvalifikācija (2018.);
– Bērnu emocionālās audzināšanas (BEA) apmācības programmas vadīšanas vecākiem sertifikāts (2016.).

Amats: klīniskā psiholoģe

Darba jomas:
– bērnu, pusaudžu un pieaugušo psiholoģiskā konsultēšana;
– psiholoģiskā izpēte bērniem un pieaugušajiem.

Darba valodas: latviešu, krievu, angļu

 

 

inese-lapsina

Inese Lapsiņa – šobrīd nepieņem

Izglītība: maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā (LU PPF, 2013.gads), kognitīvi biheiviorālā terapeite, programmas STOP trenere.
* Sertifikāts par Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas 2.-3. dzīves gadam (MFAD 2-3) apguvi un tiesībām pielietot to praksē (2012)
* Sertifikāts par Vudkoka – Džonsona kognitīvo spēju testa apguvi un tiesībām pielietot to praksē (2013)
* Apliecība par Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV) apguvi un tiesībām pieleitot to praksē (2015)

Amats: klīniskā psiholoģe, kognitīvi biheiviorālā terapeite.

Darba jomas:
* bērnu, pusaudžu un pieaugušo psiholoģiskā konsultēšana;
* kognitīvi biheiviorālā terapija jauniešiem un pieaugušajiem (trauksme, panika, depresija, veģetatīvā distonija, obsesīvi kompulsīvi traucējumi u.c.);
* psiholoģiskā izpēte bērniem un pieaugušajiem un izpētes atzinuma sagatvošana (pirmsskolas vecuma bērnu attīstības novērtēšana (2-5 gadi), 6-7 g.v. bērniem gatavība skolai, kā arī tiek piedāvāta 6-18 g.v. bērnu un jauniešu intelekta, emocionālās sfēras un uzvedības diagnostika un psihologa atzinuma sagatavošana Pedagoģiski medicīniskajai komisijai, vecākiem vai citiem speciālistiem; pieaugušo kognitīvo spēju un emocionālās sfēras izpēte);

Darba valodas: latviešu, krievu

 

 

 

Santa Ozoliņa

Amats: klīniskā psiholoģe, kognitīvi biheiviorālā terapeite apmācībā.

Izglītība: maģistra grāds psiholoģijā ar klīniskā psihologa kvalifikāciju (LU PPMF), krīzes intervences pilnveides līmenis (Biedrības “Skalbes”), kognitīvi biheiviorālās terapijas apmācība.

Darba jomas: psiholoģiskā konsultēšana, tās ietvaros pielietojot kognitīvi  biheiviorālās terapijas metodes, konsultēšana cilvēkiem krīzes situācijās, emocionālās un intelektuālās sfēras psiholoģisko izpēšu veikšana, krīzes intervences apmācību vadīšana. Strādāju gan ar bērniem, gan pieaugušajiem.

Darba valodas: latviešu, krievu.

 

 

 

 

Solvita Kuļikovska

Amats: klīniskais un veselības psihologs

Izglītība: maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā (Latvijas Universitāte, 2019)

Papildus izglītība:

– Pieņemšanas un apņemšanās terapijas apmācības (Baltijas Shēmu terapijas institūts, Acceptance and Commitment Therapy: Basics and beyond, 2021)
– Shēmu terapijas apmācības (Shēmu terapijas skola, Lielbritānija, Shēmu terapijas bāzes līmenis, Certificate of Completion: ISST approved training module, 2021)
– Apmācību programma „Terapeitiskās tehnikas un instrumenti darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem” (Nodibinājums „Centrs Dardedze”, 2020)
– Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma psihologiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (Latvijas Pašvaldību mācību centrs, 2020)
– “Darbs ar pašnāvībām” – metodika CAMS (Collaborative assesment and management of suicidality; Biedrība “Skalbes”, 2019)
– Krīzes intervence, pilnveides līmenis (Biedrība “Skalbes”, 2010)

Darba jomas:

 • bērnu, pusaudžu un pieaugušo psiholoģiskā konsultēšana;
 • psiholoģiskā izpēte un atzinuma sagatavošana
  • bērniem un jauniešiem intelekta, emocionālās sfēras un uzvedības diagnostika;
  • pieaugušajiem kognitīvo spēju, emocionālās sfēras un personības iezīmju izpēte;
 • vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija.

Darba valoda: latviešu, angļu

 

 

 

 

 

 

Anna Plisko

Amats: klīniskais psihologs

Izglītība: LU Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un klīniskā psihologa kvalifikācija
Amats: psiholoģe

Darba jomas:
– Bērnu, pusaudžu un pieaugušo psiholoģiskā konsultēšana.
– Psiholoģiskā izpēte bērniem un pieaugušajiem.

Darba valodas: latviešu, krievu.

Moto: ‘’Dzīves jēga ir prieks” /I.Ziedonis/

Marika Grasmane

Amats:  psiholoģe, smilšu spēles praktizētāja

Izglītība: LU maģistra grāds psiholoģijā (LU PPF, 2004), sertifikāts grupu psihoterapijā (Human Study center, Lietuvā, 2003), apmācība sistēmiskajā ģimenes psihoterapijā, sertifikāts profesionālajā koučingā (BCC, 2020), apmācība smilšu spēles terapijā

Darba jomas: psiholoģiskā konsultēšana un izpēte bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem, konsultēšana krīzes situācijās

Darba valoda: latviešu, krievu

 

gunta-vitola

Gunta Vītola – šobrīd nepieņem

– Geštaltterapeite (Rīgas Geštalta institūts)
– Latvijas Geštaltterapijas Asociācijas biedre (LGTA)
– Sertificēta supervizore (Rīgas Stradiņa universitāte)

Savā darbā ar klientiem izmantoju geštalta pieeju. Geštalts ir kļuvis par manu dzīvesveidu un pārliecību Mēs nevaram mainīt pagātni, bet mēs varam izvēlēties kā dzīvot šodien. Geštaltterapijas pamata ideja ir saistīta ar to, ka cilvēks piedzimst ar spēju veidot labvēlīgas attiecības ar citiem cilvēkiem, priecāties un īstenot radošu dzīvi. Tomēr dažreiz, dažādu apstākļu ietekmes rezultātā, šis process pārtrūkst un cilvēks „iestrēgst” situācijās vai priekšstatos pats par sevi, un tas traucē viņam attīstīties tālāk.  Lai atrisinātu esošās problēmas, netiek meklēti to izskaidrojumi vai cēloņi. Galvenais ir tas, kas ir aktuāls šobrīd.
Mana profesionālā interese ir vērsta uz ģimenes krīžu pārvarēšanu, uz personības izzināšanu un iekšējo resursu meklēšanu, uz pāra attiecībām.

Darba metodes:
– Individuālā konsultēšana
– Terapeitisko grupu vadīšana

Darba valodas: latviešu, krievu

 

 

aiga-ukstina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiga Ukstiņa – šobrīd nepieņem

Amats: psiholoģe, kognitīvi biheiviorālā terapeite

Strādāju ikdienā gan ar bērniem, gan ar vecākiem dažādos ar bērna attīstību, emocionāliem stāvokļiem (bailēm, trauksmi, nomāktību, psiholoģiskiem simptomiem, attiecību grūtībām un sociālajām prasmēm) un audzināšanu, disciplinēšanu saistītos jautājumos. Veicu vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju.
Pieaugušajiem konsultācijās tiek piedāvātas krīzes intervences, psiholoģiskās konsultēšanas un kognitīvi biheivorālās psihoterapijas metodes, ar kurām strādāju trauksmes, nomāktības, ēšanas traucējumu, pašvērtējuma un attiecību grūtību jautājumos.
Gan bērniem, gan pieaugušajiem veicu psiholoģiskās izpētes, kas ietver gan emocionālās sfēras, gan intelektuālās sfēras izvērtējumu, visbiežāk saistībā ar bērnudārza vecuma bērnu gatavību skolai, mācīšanās grūtībām skolēniem un atbalsta pasākumu saņemšanai izglītības iestādē vai medicīniski pedagoģiskajai komisijai, pieaugušajiem adopcijas un aprūpētāju spēju izvērtēšanā, veselības un darba spēju komisijai (DEĀK).
Vadu vecākiem „Bērnu emocionālās audzināšanas” un „Gatavības skolai”, krīzes situācijās de – briefinga grupas pieaugušajiem.

Ikdienā man ir prieks un gandarījums redzēt, ka psihologa konsultācijas klientiem palīdz uzlabot dzīvi, rast jaunu skatījumu uz piedzīvotajām grūtībām un saņemt atbalstu, stiprinājumu, lai veiktu tajā pārmaiņas. Paldies klientiem, kas ir drosmīgi un izvēlas uzticēties, strādāt ar sevi.

Izglītība:

 • Kognitīvi biheiviorālās terapeites kvalifikācija (2013 – 2017, five years training in cognitive behavioral therapy, Nr. 2017/18)
 • Apmācības „Krīzes gadījumu un de-briefinga grupu vadīšana” (Nr.32-2013)
 • Sertifikāts par kvalifikāciju pielietot Vudkoka Džonsona intelektuālo spēju testu (The Woodcock-Johnson foundation, Nr.316-23-2013)
 • Sertifikāts ar tiesībām vadīt vecāku apmācību programmu „Bērnu emocionālā audzināšana”
 • Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte. Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un klīniskā psihologa kvalifikācija.

 

Darba valodas: konsultēšana latviešu valodā, izpētes veikšana latviešu, krievu valodās.

 

 

 

 

 

Dzidra Ausekle

Amats: klīniskā psiholoģe, pozitīvās psihoterapijas speciāliste

Moto: “Ja tu vēlies, lai rīt Tev būtu kaut kas, kas Tev nekad nav bijis, tad Tev šodien ir jāpieņem lēmums un jāveic darbības, kuras Tu nekad neesi veicis.” (N.Pezeškians)

Izglītība: LU Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un klīniskā psihologa kvalifikācija (2015);

Starptautiskās Pozitīvās un Transkulturālās psihoterapijas diploms, Vīsbādenes akadēmija, Vācija (2009),  Pozitīvās Psihoterapijas Pasaules Associācijas sertifikāts (WAPP), Eiropas Psihoterapeitu Asociācijas sertifikāts (EPA);

Krīzes intervencepilnveides līmenis (Krīžu un konsultāciju centrs „Skalbes”, 2011);

Maršala Rozenberga metodes “Cienošās jeb nevardarbīgās komunikācijas” instruktore, Zentrum für Bildungsgesundheit, Leipzig, Vācija (2016);

STRAIMY (Stresa mazināšanas treniņš ar jogas elementiem pieaugušajiem) instruktore, Zentrum für Bildungsgesundheit, Leipzig, Vācija (2014);

Bērnu emocionālās audzināšanas (BEA) apmācības programmas vadīšanas vecākiem sertifikāts (2014);

Profesionālās kvalifikācijas programmas apguves apliecība bērnu tiesību aizsardzības jomā (2016);

TANZPRO-Biodanza® bērniem instruktore (Zentrum für Bildungsgesundheit, Leipzig, Vācija).

Darba jomas:

* pusaudžu un pieaugušo psiholoģiskā konsultēšana;
* psihoterapija jauniešiem un pieaugušajiem (konflikti, pāru attiecību grūtības, trauksme, depresija, sēras, psihosomatiskas saslimšanas);
* psiholoģiskā izpēte bērniem un pieaugušajiem (bērnu un jauniešu intelekta, emocionālās sfēras un uzvedības diagnostika; pieaugušo kognitīvo spēju, emocionālās sfēras un personības iezīmju izpēte, psihologa atzinuma sagatavošana);

* TANZPRO-Biodanza® bērniem ar vecākiem grupu vadīšana.

Darba valodas: latviešu, krievu

 

 

 

20150828-20150828-_IVX7184

Ritma Lasmane

Amats: eksistenciālās psihoterapijas speciāliste

Es ticu, ka katram no mums piemīt no dzimšanas dota spēja attīstīties, realizēt sevi, veidot savu dzīvi un attiecības ar citiem. Bet mēdz gadīties, ka kādā brīdī kaut kas ir par daudz… Par daudz sakrātu vai konkrētas situācijas radītu pārdzīvojumu. Par daudz ciešanu. Par daudz jautājumu, uz kuriem nerodam atbildes. Par daudz apjukuma, neskaidrības, kā dzīvot tālāk, kādus lēmumus pieņemt, kurā virzienā iet. Tie ir brīži, kad kādu ceļa gabalu noiet kopā ar psihoterapeitu. Izdzīvot savas jūtas un saprast, ko un kāpēc es jūtu. Apjēgt, kas man traucē dzīvot un kā es varu to mainīt. Apzināt, kas ir man dzīvē svarīgās lietas, kuras ļauj atrast atbildes uz jautājumiem, pieņemt lēmumus un turpināt veidot savu dzīvi tā, lai tā būtu man atbilstoša un mani apmierinātu.

Es patiesi cienu savus klientus par to, kā viņi meklē savu ceļu, ejot cauri sāpīgiem, smagiem pārdzīvojumiem un grūtām dzīves situācijām.

Izglītība: Starptautiskais praktiskās psiholoģijas institūts, psihologs; Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts (Lietuva), starptautiskās apmācību programmas “Eksistenciālā psihoterapija” profesionālais līmenis.

Darba metodes:

– darbs ar cilvēkiem krīzes situācijās

– psihoterapija pieaugušajiem;

– atbalsta grupu vadīšana;

– darbs ar cilvēku grupām pēc traumatiskiem, smagiem notikumiem (de-briefing metode)

Darba valoda: latviešu, krievu

 

Kristīne Millere

Amats: klīniskais psihologs, kognitīvi biheiviorālā terapeite apmācībā

Izglītība:

– Latvijas Universitāte. Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un klīniskā psihologa kvalifikācija.

– Psihoterapijas un Klīniskās psiholoģijas institūts (Maskava). Kvalifikācija-konsultatīvā psiholoģija, specializācija apmācību programmā – Eriksona hipnoze un Eriksona terapija;

-Psihologu tālākizglītības profesionālās kvalifikācijas centrs “Metafora” (Sankt-Pēterburga), kvalifikācijas paaugstināšanās apmācību programma – Neirotiskie traucējumi. Mūsdienu diagnostikas metodes un psihoterapija.

– Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centrs „Intellego” – Disociatīvie traucējumi – rašanās, diagnostika, terapijas pamatprincipi;

– Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma psihologiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (Latvijas Pašvaldību mācību centrs);

– Sertifikāts ar tiesībām vadīt vecāku apmācību programmu „Bērnu emocionālā audzināšana” ;

-Apmācību programmas „STOP 4-7” – palīdzība bērniem socializēšanās prasmju apgūšanai, apguve.

– Krievijas Zinātņu akadēmijas Praktiskās psiholoģijas institūts «Imaton» (Sankt-Pēterburga) – Metaforiski asociatīvās kārtis psihologa darbā.;

-The International Association for Generative Change, „Genertative trance work” by Stephen Gilligan, Ph.D., Starptautiskais sertifikācijas kurss.

Darba jomas:

– bērnu, pusaudžu un pieaugušo psiholoģiskā konsultēšana;
– psiholoģiskā izpēte un atzinuma sagatavošana

Darba valoda: latviešu, krievu

 

Moto: „Ceļš tūkstoš jūdžu garumā, sākās ar pirmo soli” (Lao Dzi)

 

 

 

 

 

tatjana-griskina

Tatjana Goluba (Griškina) – šobrīd nepieņem

Izglītība: LU maģistra grāds psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā; Lietuvas Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas Institūts, Starptautiskās apmācības programmas Eksistenciālā terapija profesionālais līmenis.

Amats: klīniskā psiholoģe, eksistenciālās psihoterapijas speciāliste.

Darba metodes: psiholoģiskā konsultēšana, psihoterapija, psiholoģiskā izpēte, darbs ar cilvēkiem krīzes situācijās, psiholoģisku semināru un atbalsta grupu vadīšana.
Darbā ar bērniem tiek izmantoti smilšu spēles elementi (pēc nepieciešamības). Pieaugušajiem, kas meklē psihoterapeita palīdzību, piedāvāju eksistenciālo psihoterapiju. Šīs terapijas mērķis ir palīdzēt cilvēkam skaidrāk un reālistiskāk izprast dzīves piedāvātās iespējas un to ierobežojumus, noteikt savus patiesos nodomus, vēlmes, atrast jēgu savā ikdienā, veikt apzinātākas izvēles un uzdrīkstēties realizēt vēlamo, atrast sevī drosmi un spēku sastapties ar dzīves izaicinājumiem.

Moto: Dzīve nav problēma, kas jāatrisina, dzīve ir noslēpums, kuru var atklāt. (G.Marsels)

Darba valodas: latviešu, krievu

Kas patīk, strādājot Skalbēs ar klientiem: Jebkurš cilvēks atrodas savā dzīves ceļojumā no piedzimšanas līdz nāvei. Un man kā terapeitam patīk būt pavadonim klientam kādā viņa dzīves posmā, būt klāt un atbalstīt viņu meklējumos uz jautājumiem, kurus viņam uzdod dzīve. Patīk vērot, kā bieži no priekšstata par sevi kā par apstākļu pasīvu upuri klients izaug un atrod savu brīvību, spēku pašam veidot savu dzīvi, būt savas dzīves autoram.

 

 

Laura Sijāte-Novicka

Amats: klīniskā psiholoģe

Moto: Visi šķēršļi un grūtības ir pakāpieni, pa kuriem mēs kāpjam augšā. /F.Nīče/

Izglītība: profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija (Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, 2016);

Krīzes intervence  (Krīžu un konsultāciju centrs „Skalbes”, 2012);

Darbs ar izglītojamo dusmām un agresiju mācību procesā un starpbrīžos, izmantojot metodisko materiālu „Dusmu kontroles spēle” (Mācību centrs „Atbalsts”, 2017);

Teraspēles ® un Maršaka Interakcijas Metodes (MIM) 1.līmeņa apmācības, ar tiesībām izmantot apgūtās metodes darbā ar bērniem un ģimenēm (The Theraplay® Institute, 2018);

Apmācību programmas apguve „Terapeitiskās tehnikas un instrumenti darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem”, lai nodrošinātu rehabilitācijas pakalpojumu no vardarbības cietušiem bērniem (Nodibinājums „Centrs Dardedze”, Nr 18-35/VII-I, 2018);

Apmācību programmas „STOP 4-7” – palīdzība bērniem ar uzvedības problēmām, viņu vecākiem un pedagogiem” apguve (2018).

Darba jomas: bērnu, pusaudžu un pieaugušo psiholoģiskā konsultēšana, emocionālās un kognitīvās sfēras izpētes veikšana.

Darba valodas: latviešu un krievu

 

 

ieva-brante

Ieva Brante – šobrīd nepieņem

“Darbojos jurisprudencē kopš 2005.gada. Strādāju ar ģimenes lietām: laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa, saskarsmes tiesību noteikšana, paternitātes noteikšana, aizgādības tiesības, kā arī citi jautājumi, kas saistīti ar bērnu un vēcāku attiecībām. Konsultēju, sagatavoju dokumentus un pārstāvu klienta intereses tiesā, Bāriņtiesā, kā arī citās iestādēs.

Atsevišķi izdalu brīvprātīgo darbu Krīžu un konsultāciju centrā „Skalbes”, kur sniedzu bezmaksas juridiskās konsultācijas katru otrdienu no 9:00 līdz 10:00. Krīzes centrā konsultēju ne tikai ģimenes lietās, bet arī par sociāliem jautājumiem un sniedzu padomus no vardarbības ģimenē cietušiem.”