Projekts “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”

Tāpat kā pagājušajā gadā, arī 2018.gadā no janvāra līdz decembrim ģimenēm, kurās ir bērni līdz 18 gadu vecumam, ir iespēja saņemt daļēji valsts apmaksātus sertificētu mediatoru pakalpojumus, lai palīdzētu risināt domstarpības, kuras var skart arī bērnu intereses. Projekta ietvaros pirmās 5 (piecas) mediācijas sesijas (katra 60 minūšu apmērā), ko vadījis projektā iesaistītais sertificētais mediators, pusēm būs bez maksas.

Mediācija – brīvprātīgs sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību. /LR Mediācijas likums/

Mediācijas priekšrocības:

 • brīvprātīgs, atbildību un sadarbību veicinošs process;
 • puses pašas pieņem risinājumu;
 • abas puses ir ieguvējas;
 • saglabātas attiecības;
 • ietaupīti līdzekļi un laiks;
 • neformāls, elastīgs un uz pušu interesēm balstīts process.

Bezmaksas mediacijas pakalpojumu šobrīd ir iespējams saņemt sertificētas speciālistes:

Viktorijas Porteres, tālr.: +371 29221053

viktorija.portere@gmail.com

viktorija

 

Sertificēta mediatore. Mediators, zvērināts advokāts, sertificēts psihologs.
Sniedz konsultācijas privātpersonām un juridiskajām personām. Risinājuma situācijas modelēšana, palīdzot atrisināt domstarpības ārpus tiesas.

Specializējas domstarpību risināšanā komercdarbības sfērā, finanšu jautājumu administrēšanā, mantojuma lietās, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un iegūšanas lietās, lietās un strīdos, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, ģimenes lietās un citos jautājumos, ja ir apgrūtināta komunikācija.

 

Ir iespēja mediācijas pakalpojumu izmantot arī kā maksas pakalpojumu 30 Eur/h.

lolita

Lolita Strode, tālr.: +371 26160403

lolitastrode@inbox.lv
ikp@aikp.lv

Mediatore. Juriste, lektore. Maģistra grāds ekonomikā. Mediācijas procesā un integrētās mediācijas procesā, izmantojot mediācijas tehnikas un paņēmienus, palīdzu pusēm atrisināt domstarpības ārpus tiesas :

 • uzņēmējdarbībā;
 • uzņēmumu un organizāciju iekšējo nesaskaņu gadījumos;
 • finanšu jautājumu administrēšanā (tai skaitā konsultāciju sniegšanā maksātspējas atjaunošanas jautājumos);
 • nekustamā īpašuma (īre, noma, apsaimniekošana, iegāde, atsavināšana, sadale, koplietošana u.c.) lietās;
  • lietās un strīdos, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām
  • ģimenes lietās;
  • mantojuma lietās;
  • un citos jautājumos, ja ir apgrūtināta pušu komunikācija.