Piedāvā darbu klīniskajam psihologam

(Informācija aktuāla līdz 01.02.2019.)
Biedrība  “Skalbes” piedāvā darbu klīniskajam psihologam (nepilnu laiku ar pašnodarbinātā vai mikrouzņēmuma statusu):

Prasības kandidātiem:

1. Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā;

2. Reģistrēts psihologu reģistrā un sertificēts;

3. Sertifikāts, kas apliecina zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;

4. Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

5. Spēja strādāt paaugstinātas intensitātes un psiholoģiskās slodzes apstākļos;

Galvenie pienākumi:

·  Atbalsts ģimenēm un personām, kuras nokļuvušas krīzes situācijās

·  Personu (ģimeņu) psiholoģiskā izpēte (novērtēšana) un atzinumu sagatavošana;

·  Individuālās konsultācijas.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV  sūtīt uz e-pastu skalbes@skalbes.lv  vai iesniegt personīgi Tērbatas iela 69, Rīga