Programma vecākiem “Ceļvedis audzinot pusaudzi” (CAP)

Krīžu centrs „Skalbes” aicina vecākus pieteikties  nodarbībām programmā “Ceļvedis audzinot pusaudzi” (CAP), kas  ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par pusaudžu vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. Šī programma ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā  no 12-17 gadiem.shutterstock_183012602-984x500

Programmas mērķis ir sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas.

Nodarbību cikla ietvaros notiks 10 nodarbības par šādām tēmām:

 • Ievads CAP programmā
 • Pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība
 • Vecāku un pusaudžu sasvstarpējās attiecības un komunikācija
 • Veselīgs dzīvesveids
 • Pusaudžu seksualitāte
 • Pusaudžu sociālā kompetence
 • Emociju pašregulācija
 • Rūpes par sevi
 • Disciplinēšana
 • Dzīves prasmes
 • Nodarbības vadīs – Anda Švinka un Agita AlksneNodarbībās vecākiem tiek sniegta informācija par bērnu spēju attīstību, audzināšanas principiem un stratēģijām, kā mainīt bērna uzvedību. Šajā programmā vecāki saņem arī konkrētus ieteikumus audzināšanas problēmsituāciju risināšanai.

  Mācīsimies, diskutēsim un runāsim arī par savām jūtām un domām, esot vecāku lomā, dalīsimies savā pieredzē!

  Pirmā nodarbība paredzēta 2016.gada 8.septembrī. Nodarbības notiks reizi nedēļā, ceturtdienās no  plkst. 18.00 – 21.00.

  Vienas nodarbības cena 10 EUR, ir iespēja maksāt divās daļās.

  Pieteikšanās grupā līdz 2016.gada augusta beigām,  zvanot pa tālruni 24551700.

  Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots.