Mans bērns cieš no vardarbības ģimenē

Bērni, kas izaug, redzot vardarbību mājās, sāk to uztvert kā normālu parādību. Tie notic, ka vardarbība ir normāls citu cilvēku kontrolēšanas veids.

Tev jāzina, ka ilgstošai vardarbībai ir sekas, kuras ietekmē gan tevi, gan tavu bērnu:

Emocionālas- depresija, zems pašvērtējums, vainas sajūta, kauna sajūta, dusmas, trauksme.
Starp personu- izolēšanās, atsvešināšanās, grūtības attiecībās ar vecākiem, bērniem, sievietēm un vīriešiem, bailes no intimitātes, upura uzvedība.
Uzvedības- pašiznīcinoša/pašsakropļojoša uzvedība, pašnāvība, ēšanas traucējumi, narkotisko vielu un alkohola lietošana.
Uztveres- traumas noliegšana, uztveres izkropļošana, amnēzija, murgi, halucinācijas.
Fiziskās- dažādas slimības, miega traucējumi.
Seksuālās- uzmācīgas bailes no intimitātes, nepatika, traucēts uzbudinājums un orgasms, nespēja atdalīt seksualitāti no emocionalitātes, pārmērīga seksualizācija.

Parūpējies par sava bērna veselību un fizisko drošību!

–          Iemāci bērnam, ka nedrīkst jaukties kautiņā pat, ja viņam šķiet, ka viņš spētu palīdzēt.

–          Iemāci kā izsaukt palīdzību (iemāci telefona numuru 112, kā arī savu mājas adresi un telefona numuru).

–          Iemāci, kuru draugu, radinieku vai kaimiņu saukt palīgā un kā to darīt.

–          Vienojies ar bērnu par paroli, kas nozīmētu, ka nekavējoties jāizsauc policija. Nekad nejoko ar viņu par šo paroli!

–          Iemāci uzbrukuma gadījumā netuvoties virtuvei.

Tomēr tev jāzina, ka vienīgais un pareizais veids kā palīdzēt savam bērnam ir pārtraukt vardarbīgās attiecības!

Tu vari meklēt psihologa vai psihoterapeita palīdzību.

Arī krīzes centra tālruņa konsultanti, kuri nodrošina krīzes tālruņa darbību visu diennakti ir apmācīti, lai palīdzētu šādās situācijās: 67222922, 27722292.

Abi tālruņi strādā 24h/diennaktī.