Jauna adrese

Informējam, ka sākot ar 2018.gada 5.martu

Biedrība “Skalbes” atradīsies jaunās telpās –

Tērbatas ielā 69, Rīgā, LV-1001. 

Pārējie rekvizīti un tālruņa numuri paliek nemainīgi.