INFORMATĪVAIS MATERIĀLS PAR PROJEKTA PIEREDZI LIKUMDOŠANAS VEIDOŠANĀ SOCIĀLAJĀ SFĒRĀ

Informatīvais materiāls sagatavots Eiropas Sociālā fonda projekta „Biedrības „Skalbes” administratīvās kapacitātes stiprināšana” Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/095 ietvaros. 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”

 

 

 

 

 

Lai atvērtu, spiest apakšā:

INFORMATĪVAIS MATERIĀLS PAR PROJEKTA PIEREDZI LIKUMDOŠANAS VEIDOŠANĀ SOCIĀLAJĀ SFĒRĀ