Iepirkums

Biedrība “Skalbes” izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8² panta paredzētajā kārtībā: Cietušo un to tuvinieku atbalsta tālruņa “116006” kontaktu centra nodrošināšanas pakalpojumi, ID Nr. Skalbes 2015/01.

Iepirkuma priekšmets ir Kontaktu centra nodrošināšanas pakalpojumi, t. sk. uzturēšana un atbalsts, cietušo un to tuvinieku atbalsta tālrunim 116006, saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu – Tehniskā specifikācija, turpmāk – Pakalpojumi. CPV kods 64216200-5 Elektroniskās informācijas pakalpojumi (Electronic information services).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – no 2015. gada 20. novembra līdz 01. decembrim, plkst. 10.00

 

Pielikumi:

1.Pielikums – Pretendenta pieteikums forma – 1 (viena) lapa

2.1. Pielikums – Tehniskā specifikācija. Vispārējas prasības – 4 (četras) lapas

2.2. Pielikums – Tehniskā specifikācija. Zvanu reģistrs – 2 (divas) lapas

3. Pielikums – Tehniskā piedāvājuma forma – 2 (divas) lapas

4.Pielikums – Finansu piedāvājuma forma – 1 (viena) lapa

5.Pielikums – Pretendenta pieredzes apraksta/apliecinājuma forma – 1 (viena) lapa

6. Pielikums – Līguma projekts – 3 (trīs) lapas

 

Skalbes_pieteikums

Skalbes_Spec.2.2

Skalbes_ProjektsB

Skalbes_Spec

Skalbes_Tehn_pied

Skalbes_Pieredze

Skalbes_Nolikums

Skalbes_Fin