Mūsu darbība

Vispārīga informācija.

Organizācija “Skalbes” izveidota 1997.gadā. Organizācijas darba mērķis ir emocionālā atbalsta sniegšana riska grupas personām, kā arī palīdzības sniegšana personām, kas pārdzīvojušas vardarbību, un tās novēršana.

Funkciju izpildē galvenais uzdevums ir būt politiski, reliģiski un nacionālistiski neitrālai organizācijai, nenodalot dažādu sociālo grupu intereses. Šobrīd mūsu galvenā darbība ir:

  • Latvijā vienīgais uzticības telefons, kas strādā 24/7 stundu režīmā*
  • privāto un grupu konsultāciju pakalpojumu**, semināru, programmu un apmācību piedāvāšana, kas aptver plašu jautājumu loku un dažādas gan varbūtējās, gan jau pastāvošās riska grupas kā pieaugušajiem, tā arī bērniem.

 

Emocionālais un konsultatīvais atbalsts riska grupām.
Mūsu darbības sfērā ietilpst telefonisku un privātu konsultāciju sniegšana cilvēkiem, kas atrodas riska grupā, depresijā, cilvēkiem ar pašnāvnieciskām tieksmēm, cilvēkiem, kas izjūt vientulību, tuvinieka zaudējumu sāpes, slimo ar bulīmiju, ir atkarīgi no alkohola, narkotiskajām vielām, kam ir nestabila situācija ģimenē vai rados.

Mūsu organizācija dara visu, kas ir mūsu spēkos, lai cilvēki, kuri atrodas riska grupā, varētu saņemt speciālistu konsultāciju, kā arī emocionālo atbalstu. Paralēli pamatdarbībai mēs realizējam profilaktiskās programmas un paaugstinām sabiedrības informētību krīzes situāciju rašanās riska samazināšanas jomā, kā arī krīzes situāciju novēršanā un samazināšanā.
Mēs īstenojam virkni pasākumu, kas adresēti dažādām sociālajām grupām, ieskaitot vecākus, kuru bērni ir invalīdi; pašiem invalīdiem; daudzbērnu ģimenēm; cilvēkiem, kas rūpējas par slimu ģimenes locekli; pensionāriem; pensijas vecuma cilvēkiem utt.

Cīņa ar vardarbību.
Vardarbības tēma ir viena no visaktuālākajām tēmām, ar kurām mums nākas strādāt. Kopš 1999.gada nepārtraukti tiek sniegtas telefoniskās konsultācijas, kas saistītas ar šo problēmu. Turklāt kopš 2000.gada mēs pastāvīgi īstenojam speciālas programmas, preventīvus pasākumus attiecībā uz vardarbību ģimenē, ieskaitot sieviešu, bērnu un no vardarbības cietušo personu tiesību aizsardzību. Uz vardarbības upuriem, kuriem mēs esam gatavi palīdzēt, attiecas kā fiziskās, seksuālās, tā arī morālās vardarbības upuri utt. Palīdzības pasākumi vardarbības upuriem var būt neatliekami un/vai turpmākie:

  • telefoniskas konsultācijas, kas palīdz emocionāli pārvarēt izveidojušos situāciju,
  • tiesiska un procesuāla rakstura konsultācijas,
  • privātās un grupu konsultācijas personām, kas cietušas no vardarbības,
  • virkne semināru vardarbības upuriem,
  • speciāli semināri cilvēkiem, kas ir vardarbības avots.

 

Krīzes un konsultāciju centra konsultanti
Organizācijas darbu veic kā apmaksāti darbinieki, tā arī aptuveni 20 brīvprātīgie, kas “Skalbes” darbībai nodrošina vislielāko produktivitāti. Brīvprātīgie, kas vēlāk kļūst par centra konsultantiem, iziet speciālu sagatavošanas procesu, kas ir apstiprināts un atbilst visaugstākajām starptautiskajām prasībām kā Eiropas ietvaros, tā arī ārpus tās. Galvenokārt tie ir augstāko mācību iestāžu Psiholoģijas fakultāšu maģistratūras studenti.

Tomēr “Skalbes” priecājas sadarboties ar ikvienu cilvēku, kurš jūt, ka varētu būt noderīgs organizācijas darbībā. Ja Jums ir patiesa vēlme piedalīties lietā, kas varētu būt noderīga citiem, mēs ar prieku gaidīsim Jūs savā draudzīgajā kolektīvā.

Pieteikties brīvprātīgajam darbam

 

 

Biedrības “Skalbes” privātuma politika sk.šeit!

*   Krīzes tālrunis 27722292 tiek nodrošināts sadarbībā ar Rīgas Sociālo dienestu.

**  Sadarbībā ar Rīgas Sociālo dienestu, tiek nodrošināta psiholoģiska konsultēšana, psihoemocionālais atbalsts un psiholoģiskas izpētes Rīgas pilsētas pašvaldības ģimenēm ar bērniem.