…Tu vēlies mainīt savu dzīvi, attīstīties

Reizēm dzīvē mēdz būt tā, ka viss it kā ir kārtībā – nekādas lielas nelaimes nav notikušas, viss ir daudzmaz savās vietās un iet savu ierasto gaitu – un tomēr viss kaut kā izskatās pelēks, nekas nesagādā īstu prieku un gandarījumu, nez kāpēc grauž neapmierinātība ar sevi. Aizvien izteiktāk sevi piesaka sajūta, ka kaut kas dzīvē ir jāmaina. Jāmaina, jo šī brīža situācija nedod pietiekamu iespēju realizēt sevi.
Vienlaikus vēlme mainīties ļoti bieži tā arī paliek sapņa līmenī, jo tas, kas mūsu dzīvē mūs neapmierina, tomēr ir tik pierasts un pazīstams, savukārt tas, kas varbūt varētu dot mums daudz vairāk – biedējoši nezināms un riskants. Un mēs turpinām sevi ierobežot, saglabājot ierasto, lai pasargātu sevi no neizbēgamās trauksmes, ko rada nezināmais un jaunais.
Cilvēks vienmēr atrodas kādā punktā uz nosacītas līnijas starp drošības izjūtu un attīstību. Drošības izjūta cilvēkam ir nepieciešama, tā ir viena no cilvēka pamatvajadzībām. Bet cilvēkam piemīt arī vajadzība attīstīties, lai aizvien pilnvērtīgāk realizētu sevi. Savukārt attīstība vienmēr ir saistīta ar risku, ar iesaistīšanos jaunajā, nezināmajā, un tas neizbēgami uz laiku mazina drošības izjūtu un līdz ar to rada trauksmi. Var teikt, ka trauksme ir cena, kas jāmaksā par iespēju attīstīties.
Ne vienmēr ir viegli pašam atrast līdzsvara punktu – cik lielu trauksmi es varu izturēt, cik daudz es varu atļauties pavirzīties prom no pierastās drošības, kā arī rast atbildi uz jautājumu, kas ir tas, kas sevī un dzīvē būtu jāmaina, lai tā kļūtu pilnvērtīgāka, dotu vairāk gandarījuma un prieka. Psihologa konsultācijas var būt viena no iespējām vairāk izprast sevi, savas jūtas un vēlmes, to, kā mēs katrs veidojam savu dzīvi ar visām tās grūtībām, lai pamatotāk izsvērtu ko, cik daudz un kādā virzienā sevī un savā dzīvē mainīt.