ATBALSTA GRUPU NODARBīBAS

*!!!!! Informācija aktuāla līdz 2017. gada  janvārim!!!!!

 

ATBALSTA GRUPA SIEVIETĒM, KAS CIETUŠAS VAI CIEŠ NO VARDARBĪBAS ĢIMENĒ

…sāpes…
…pazemojums…
…kauns kādam par to stāstīt…
…bezspēcības un bezizejas sajūta…
…savas nevērtības sajūta…
…bailes…

 

Ja šīs jūtas tuvās attiecībās Tev ir pazīstamas,
tad šī informācija ir domāta tieši Tev!!!

 

Grupas tikšanās reizēs, balstoties uz katras grupas dalībnieces personīgo
pieredzi, runāsim par tādām tēmām, kā:
• emocionāla, psiholoģiska, fiziska vardarbība attiecībās;
• mīti par vardarbību;
• bailes;
• kā sevi pasargāt;

• kas raksturīgs varmākam un upurim;

• vardarbības sekas un to pārvarēšana.

 

Grupā parasti ir dažāda vecuma sievietes, un katra ir ar savu dzīves un
attiecību pieredzi, atšķirīgu pašreizējo dzīves situāciju. Daloties savā pieredzē un
uzklausot, Tu gūsti gan pati, gan sniedz atbalstu arī citām grupas dalībniecēm –
meklējot katrai savu veidu, kā dzīvot tālāk, cīnoties par savu un savu bērnu iespēju
dzīvot drošā un harmoniskā vidē.
Atbalsta grupā kopā pavadītais laiks, protams, ir tikai viens no soļiem ceļā uz
pilnvērtīgāku, brīvāku dzīvi, bet šis solis var izrādīties būtisks.

 

Piesakies uz grupu, ja:
• Tu pašlaik dzīvo vardarbības situācijā, un neredzi no tās izeju;
• Tu jau domā par to, kā pārtraukt vardarbīgas attiecības, un tu meklē
ticību savam spēkam, izturībai un iespējām to izdarīt;
• Tu no vardarbīgām attiecībām nesen vai jau sen esi aizgājusi, un tagad
cīnies ar vardarbības atstātajām sekām savā dzīvē un attiecībās ar citiem
cilvēkiem.

 

Kopdzīve ar varmāku ne tikai pakļauj Tevi
fiziskas vardarbības draudiem,
bet arī apdraud Tevi kā cilvēku, iztukšo Tavu dvēseli.

 

Atbalsta grupas nodarbību ciklā ir 12 nodarbības, Tikšanās notiek reizi nedēļā, vakaros, nodarbības ilgums – 2 stundas.
Ja tas ir nepieciešams, tiek meklētas iespējas uz šo laiku pieskatīt bērnus.
Pieteikties grupai vari pa tālr. +371 24551700 vai rakstot skalbes@skalbes.lv

Grupu sāksim, kad būs pietiekams dalībnieču skaits un finansējums tās nodrošināšanai.