Turpinās atbalsta programma ģimenēm!

skalbes_logo_col_Logo_LAAJAUNAIS_sif-kras-eezsif2

Biedrība “Skalbes” sadarbībā ar biedrību „Latvijas Autisma apvienība” un ar Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācijas atbalstu, īsteno projektu „Uzvedības terapija un sociālo prasmju trenēšana 4-8 gadus veciem bērniem ar uzvedības problēmām”, identifikācijas Nr. 2014.EEZ/PP/1/MIC/051, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta „NVO fonds” ietvaros.
No projekta sākumā 2015.gada maijā līdz novembra beigām:
– vasarā notikušas divas specializētas vairāku dienu apmācības speciālistiem, ko vadīja Beļģijas programmas “STOP 4-7” pārstāvis Wim de May un eksperte no Lietuvas Virgīnija Juškevičiūte;
– izstrādātas jaunās atbalsta programmas rokasgrāmatas, kas balstās uz veiksmīgās Beļģijas atbalsta programmas “STOP 4-7” labo pieredzi. Pēc programmas pilotēšanas rokasgrāmatas tiks pilnveidotas, lai iegūtu psihologu un pedagogu darbam noderīgu materiālu;
– Augustā uzsākta programmas dalībnieku atlase un izvērtēšana, rezultātā ieinteresētajām ģimenēm un pedagogiem piedāvājot iespēju saņemt individuālās konsultācijas vai iesaistīties atbalsta grupā. Izvērtēšanas laikā iegūtie dati tiks apkopoti un izmantoti pētījumam, kas kopā ar izvērtējumiem pēc atbalsta saņemšanas, ļaus efektīvi izvērtēt jaunās programmas pielietojumu un lietderīgumu salīdzinājumā ar līdz šim pieejamajiem atbalsta pasākumiem.
– Pirmajā atbalsta programmas grupā intensīvo darbu ar speciālistiem 19.oktobrī uzsāka 12 ģimenes, bet novembra beigās joprojām turpina 10 ģimenes. Bērni ar speciālistiem tiekas reizi nedēļā privātās izglītības iestādes “Creakids” telpās, laikā no 10 līdz 15 kopā ar draudzīgo lelli Zigi mācoties viņiem tik svarīgo sadarbību. Savukārt šīs pašas dienas pēcpusdienā darbu ar psihologiem Lauru Pirsko un Ilonu Kroni sāk vecāki. Papildus tikšanās biedrības “Skalbes” telpās notiek arī ar bērnu pedagogiem, lai nodrošinātu pilnu atbalstu bērniem, kuri cenšas mainīt savu uzvedību. Līdzās ģimenēm, kas saņem atbalstu programmā, sešām ģimenēm no oktobra tiek nodrošinātas individuālās konsultācijas.
Kopumā projektā plānots iesaistīt 36 ģimenes, kurās aug 4-8 gadus veci bērni ar uzvedības problēmām, jaunā atbalsta programmas grupa savu darbu sāks 2016.gada janvārī.

Untitled
Ja Jūsu bērnam, audzēknim vai paziņām būtu nepieciešams šāds atbalsts, lūgums sazināties ar projekta vadītāju Baibu Berovsku pa tālr. 67240042 vai e-pastu baiba.berovska@projekti.lv. Atlases posmā psihologi tiksies ar ģimenēm, lai novērtētu to problēmas un vajadzības, kā arī iespējas un ieinteresētību iesaistīties programmā. Tikšanās mājās paredzētas, lai parastā vidē redzētu bērnu uzvedības modeļus, noteiktu intelektuālo spēju attīstības līmeni, jo jaunā atbalsta programma ir paredzēta bērniem bez nopietniem attīstības traucējumiem. Būtiski, lai programmā un tajā plānotajās apmācībās būtu gatavs iesaistīties arī bērna pirmskolas izglītības pedagogs.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Papildus informāciju par programmu var iegūt:
www.eeagrants.org
www.eeagrants.lv
www.sif.gov.lv
Plašāku informāciju par projektu sniegs projekta vadītāja Baiba Berovska, tālrunis: 67240042, e-pasts: baiba.berovska@projekti.lv.