Sākas kampaņa par no vardarbības cietušu sieviešu un viņu bērnu tiesībām saņemt atbalstu WAVE Step up

Tā kā vardarbība pret sievietēm un meitenēm vēl aizvien ir pats izplatītākais cilvēktiesību pārkāpumu veids, šodien sākas Eiropas mēroga kampaņa par sieviešu, kas cietušas no vardarbības, un viņu bērnu tiesībām uz atbalstu un aizsardzību. Latvijas organizāciju mērķis kampaņas ietvaros būs atbalsts sievietēm, kas cietušas no seksuālas vardarbības.

WAVE Step up! logo+tagline
Latvijā 39% (ES vidēji 33%) sieviešu vecumā no 15 līdz 75 gadiem savas dzīves laikā ir cietušas no fiziskas vai seksuālas vardarbības* – tie ir 270 tūkstoši Latvijas sieviešu. Īpaši smagas sekas uz sieviešu un viņu bērnu dzīvi atstāj seksuāla vardarbība, taču liela daļa sieviešu baidās par to ziņot, nesaņem nepieciešamo palīdzību un tiek pakļautas atkārtotas vardarbības riskam – īpaši, ja varmāka ir sievietes vīrs vai partneris. Vienlaikus Latvijā nav neviena specializēta atbalsta centra sievietēm, kuras ir izvarotas vai cietušas no seksuālas vardarbības.
Astoņas Latvijas organizācijas, kas strādā ar no vardarbības cietušām sievietēm un viņu bērniem, kā arī nodarbojas ar šo sieviešu tiesību aizsardzību, kampaņas ietvaros plāno:
– apzināt jaunākos datus par seksuālo vardarbību Latvijā;
– veicināt sabiedrības izpratni par seksuālo vardarbību un tās sekām;
– iedrošināt vardarbības upurus ziņot un saņemt palīdzību;
– kā arī veicināt specializētu atbalsta centru izveidi sievietēm un meitenēm, kuras ir cietušas no izvarošanas vai seksuālas vardarbības.
Eiropas mēroga kampaņu Step Up! rīko nevalstisko organizāciju tīkls “Sievietes pret vardarbību Eiropā” (Women Against Violence Europe, WAVE), sadarbībā ar ANO kampaņu “Apvienojieties, lai izbeigtu vardarbību pret sievietēm” (UNiTE to End Violence Against Women). Step Up! kampaņas laikā līdz 2017. gada beigām visā Eiropā ir plānots veicināt sieviešu, kas ir cietušas no vardarbības, un viņu bērnu tiesības piekļūt atbalstam un aizsardzībai.
Latvijā kampaņā piedalās:
Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”
Centrs “Dardedze”
Ģimenes krīzes centrs “Mīlgrāvis”
Latvijas Cilvēktiesību centrs
Latgales psiholoģiskais centrs “Valentia”
Resursu centrs sievietēm “Marta”
Talsu novada krīžu centrs
Zantes ģimenes krīzes centrs

Kampaņā aicinātas iesaistīties visas Latvijas organizācijas, kas strādā ar sievietēm, kas cietušas no vardarbības.

Sīkāka informācija par iespējām atbalstīt kampaņu vai pievienoties tai –
WaveStepUpLatvia@gmail.com
Informācija par kampaņu angļu valodā – www.wave-network.org

* http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-violence-against-women-survey