Projekts “Atbalsta un motivēšanas pasākumi dažādām sabiedrības grupām Rīgā”

  No 2012. gada 2. janvāra līdz 31. jūlijam biedrība „Skalbes”, sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību, projektā „Atbalsta un motivēšanas pasākumi dažādām sabiedrības grupām Rīgā”, sniedz pakalpojumus sekojošām mērķa grupām

  • vecāki, kuriem ir bērns ar invaliditāti, un personas, kuras kopj slimu ģimenes locekli;
  • personas ar funkcionāliem traucējumiem;
  • no vardarbības cietušās personas;
  • daudzbērnu ģimenes un nepilnās ģimenes, bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.
  • pensijas vecuma personas un pirmspensijas vecuma personas
  • personas ar prognozējamu invaliditāti

Aicinām pieteikties iedzīvotājus pakalpojumu saņemšanai!

Pakalpojums tiek sniegts divās komponentēs:

  • ģimenes un individuālās konsultācijas;
  • atbalsta un motivācijas grupu nodarbības mērķa grupas personām

 Šajā laika posmā projektā ir iesaistījušās 86 personas.   

 Projekta mērķis: Nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Rīgā sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām, lai pilnveidotu to sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu to nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā. Sīkāku informāciju par projekta aktivitātēm varat saņemt, zvanot pa tālruņiem 67222922 vai 27722292.