PROJEKTA NOSLĒGUMA PASĀKUMS

2016.gada 27.aprīlī, plkst. 11.00
Rīgas izglītības un informatīvi metodiskais centrs
Kaņiera iela 15, Rīga

Bilde

Projekts „Uzvedības terapija un sociālo
prasmju trenēšana 4-8 gadus veciem bērniem
ar uzvedības problēmām”
Finansēšanas līguma Nr. 2014.EEZ/PP/1/MIC/051/045

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu “NVO fonds” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
Par pasākuma saturu atbild biedrība „Skalbes”.
Papildus informācija: www.sif.gov.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

 

JAUNAIS_sif-kras-eez skalbes_logo_col_Logo_LAA sif2