Pieminot Intu Dzelmi|ENGLISH|RUS

15. jūlijā šīs zemes ceļus noslēdza Inta Dzelme – daudziem talantiem apveltīta dvēsele. Nav viegli uzrakstīt atvadu vārdus Dzelmei, bet vārdi ir vajadzīgi, jo Inta ticēja vārdiem, viņu spēkam – dziedināt un saprast. Kāpēc no dzīves jāaiziet būtnei, kura tik ļoti mīlēja dzīvi? Dziedināt un uzklausīt citus bija Dzelmes dzīves misija.

Viņā bija harmoniski apvienojusies māksliniece un zinātniece. Inta daudzus gadus spēlēja Rīgas pantomīmā, un savu pirmo izglītību Inta ieguva mākslas pedagoģijā. Ar laiku Dzelme turpināja maģistra studijas psiholoģijā līdz grāda iegūšanai ASV. Paralēli studijām Inta ieguva pieredzi krīzes centrā Kalamazū un, atgriezusies Latvijā, kopā ar domubiedriem ieviesa pirmo uzticības telefona līniju Latvijā un 1999.gadā Rīgā izveidoja Krīzes centra Skalbes. Tas bija pirmais centrs, kurā tika sniegta bezmaksas psiholoģiskā palīdzība cilvēkiem krīzes situācijās. Inta Dzelme panāca tā atvēršanu, ar savu enerģiju un uzstājību pārliecinot pašvaldību un fondus par to, cik tas ir svarīgi. „Krīžu mamma”- tā viņa sevi dēvēja. Inta visu mūžu mācījās pati un veda uz Latviju jaunākās idejas un dziedināšanas metodes savā nozarē.

Intai piemita lieliska humora izjūta un dzīvs gars, kas kopā ar viņas zināšanām deva iespēju iegūt prestižo Fulbraita stipendiju ar iespēju izvēlēties studiju vietu. Inta izvēlējās Cincinati universitāti un sekmīgi ieguva doktora grādu psiholoģijā par pētījumu Personiskās krīzes pieredze: fenomenoloģiskais skaidrojums, balstoties latviešu sieviešu dzīves krīžu stāstos. Promocijas darbs izpelnījās izdevniecības ievērību, kura lūdza Dzelmei atļauju to izdot un tagad tas pieejams kā grāmata: The Experience of Personal Crisis: A Phenomenological Exploration: Mature Ethnic Latvian Women.

Dzelme bija īsta dzelme, viņā bija veselums un māka būt brīvai arī savā izvēlē.

Viņas mums ļoti pietrūks….

Plašāks raksts  http://www.diena.lv/sabiedriba/viena-pati-614839