Paraksties, lai novērstu vardarbību pret sievietēm!

Mēs aicinām Jūs parakstīt petīciju, lai mudinātu Eiropas Savienības dalībvalstis ratificēt jauno „Konvenciju vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē prevencijai un novēršanai”. Tas ir pirmais juridiski saistošais, reģionāli izmantojams instruments, kas pieprasītu valdībam novērst, apturēt un sodīt vardarbības noziegumus pret sievietēm.
Brīdī, kad šī konvencija stāsies spēkā, valdībām būs jāsniedz finanšu un cilvēku resursus, lai īstenotu visaptverošus pasākumus, izveidojot patversmes, valsts palīdzības līnijas, kas sniedz konsultāciju pakalpojumus, un uzraugot policijas rīcību.

Lai pievienotos šim uzsaukumam, lūdzu apmeklējiet lūgumrakstu mājas lapā:

http://community.globalfundforwomen.org/p/dia/action/public/?action_KEY=9642&tag=2012top10pettxt