Mājaslapas pilnveide ilgtspējīgai krīžu palīdzības pieejamības stiprināšanai sabiedrībā un krīzes skarto grupu interešu pārstāvībai un sadarbībai

Informācija publicēta 25.03.2024.

 

Biedrība “Skalbes” Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” ietvaros uzsāk projekta “Mājaslapas pilnveide ilgtspējīgai krīžu palīdzības pieejamības stiprināšanai sabiedrībā un krīzes skarto grupu interešu pārstāvībai un sadarbībai” īstenošanu. Projekta mērķis ir izveidot aktuālu, atbilstošu un pieejamu mājaslapu biedrības “Skalbes” darbības, interešu aizstāvības, iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšanai un pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu veicināšanai, tādējādi vairojot sabiedrības informētību par biedrības “Skalbes” pamatdarbību krīžu, vardarbības un cietušo interešu aizstāvības jautājumos un veicinot sabiedrības iesaisti būtisku problēmu risināšanā un vairojot sociālo atbildību par līdzcilvēkiem.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.” Par saturu atbild biedrība “Skalbes”.