Latvijas iedzīvotājiem ir pieejamas bezmaksas juridiskās konsultācijas

Informācija aktualizēta 2023.gada 07.septembrī

Latvijas iedzīvotājiem ir pieejamas bezmaksas juridiskās konsultācijas

Laika posmā no 2023. gada janvāra līdz decembrim Latvijas iedzīvotāji varēs saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas, zvanot uz biedrības Skalbes atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 116006 divas reizes mēnesī, iepriekš izziņotos datumos.

Šobrīd ir zināmas konsultāciju dienas janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī un decembrī – 20.01., 31.01., 10.02., 24.02., 10.03. (datums pārcelts uz 17.03.), 24.03., 14.04., 28.04., 11.05., 26.05., 09.06., 22.06., 14.07., 27.07., 11.08., 25.08., 15.09., 29.09., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 08.12., 22.12. Bezmaksas konsultācijas būs pieejamas zvanot 116006 no plkst.16.00 – 20.00.

Par citām akcijas dienām varēs uzzināt biedrības Skalbes sociālajos tīklos, kā arī zvanot 116006 konsultantiem katru dienu 12.00 – 22.00.

Konsultēties ar juristu varēs par šādām tēmām: ģimenes tiesības, mantojuma tiesības, aizsardzība no vardarbības, darba tiesības, saistību izpilde, zaudējumu piedziņa, maksātnespējas process, cietušo tiesības kriminālprocesā, u.c.

Raugoties uz tālruņa 1116006 darbību, ik gadu esam novērojuši iedzīvotāju pastiprinātu interesi par juridiskajām konsultācijām. Juridiskās konsultācijas ir nepieciešamas, lai veicinātu iedzīvotāju informētību un izpratni par savām tiesībām, sniegtu atbalstu jau esošu strīdu risināšanā un iespējamo seku mazināšanā vai novēršanā. Esam pateicīgi katram ziedotājam, kas mūs ir atbalstījis iepriekšējos gadus, lai šāda aktivitāte varētu notikt.” norāda atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 vadītāja Santa Laimiņa.

!Svarīgi:

– konsultācija ir paredzēta tam, lai zvanītājam sniegtu padomu par to, kā tālāk rīkoties, kur vērsties;

– pirms konsultācijas noformulēt savu jautājumu;

– vēlams atrasties telpās un nodrošināties ar iespēju pierakstīt Jums svarīgo informāciju;

– telefonisko konsultāciju laikā netiek caurskatīti dokumenti, netiek nodrošināta dokumentu aizpildīšana.

Atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006 strādā katru dienu 12.00-22.00, pieejama arī sarakstes funkcija www.cietusajiem.lv. Tālruņa mērķis ir sniegt emocionālu, psiholoģisku un informatīvu atbalstu dažādos noziegumos cietušiem, aculieciniekiem un tuviniekiem.

 

 

Papildu informācija:

Santa Laimiņa

Krīžu un konsultāciju centra Skalbes atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 vadītāja

Tālrunis +371 24 551 700 (d.d. 09:00-17:00)

www.skalbes.lv; www.cietusajiem.lv