Latvijā pieejama programma “STOP 4-7” bērniem ar uzvedības traucējumiem

(informācija aktuāla līdz 2016.gada aprīlim)

Biedrība “Skalbes” sadarbībā ar biedrību „Latvi jas Autisma apvienība” īsteno projektu „Uzvedības terapija un sociālo prasmju trenēšana 4-8 gadus veciem bērniem ar uzvedības problēmām”, identifikācijas Nr. 2014.EEZ/PP/1/MIC/051, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta „NVO fonds” ietvaros.

Projekta ietvaros Latvijā ir pilotēta jauna programma “STOP 4-7”, kas paredzēta bērniem ar uzvedības problēmām. Programmā tiek iesaistīti ne tikai bērni, bet arī to vecāki un pedagogi, kuri 10 nedēļu laikā apmeklē:

  • 10 grupu nodarbības bērniem;
  • līdz 10 individuālajām konsultācijām katram bērnam;
  • 10 grupu nodarbības vecākiem;
  • 4 pedagogu grupas apmācības.

Nodarbības vada profesionāli treneri/speciālisti, kuri apguvuši “STOP 4-7” programmu.

Rīgā ir novadītas divas “STOP 4-7” grupas, kuras kopumā ir apmeklējuši 36 bērni no 35 ģimenēm un 23 skolotāji. Paralēli nodarbībām sadarbībā ar Latvijas Universitāti ir veikts pētījumi par programmas efektivitāti. Pētījumā secināts, ka pēc dalības programmā ir samazinājies vecāku izjustais distress, uzlabojušās vecāku audzināšanas prasmes, samazinājusies nekonsekventa disciplinēšana, samazinājušās bērna agresīvās uzvedības izpausmes, uzmanības problēmas.

Lai programma būtu pieejama plašākai sabiedrības daļai, no flāmu valodas ir pārtulkotas un pielāgotas Latvijas situācijai programmas “STOP 4-7” rokasgrāmatas. Tagad latviešu valodā ir pieejamas trīs programmas rokasgrāmatas, kuras ir paredzētas bērnu, vecāku un pedagogu grupu nodarbību vadīšanai. Rokasgrāmatas būs pieejamas visiem treneriem, kuri apgūs programmu speciāli organizētās apmācībās 05.07

27. aprīlī notika projekta noslēguma pasākums, kura ietvaros 30 pedagogi un pirmsskolu pārstāvji tika iepazīstināti ar programmu, pētījuma rezultātiem un EEZ finanšu instrumenta un Latvijas valsts sniegto atbalstu. Pasākuma apmeklētāji atzina, ka šāda programma būtu nepieciešama ļoti daudziem pirmsskolu audzēkņiem. Ir uzsāktas sarunas par programmas ieviešanu vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs.

Ar “STOP 4-7” programmu ir iepazīstināti Valsts izglītības satura centra un Rīgas domes pārstāvji, lai veicināti programmas ieviešanu pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēs.

Plašāka informācija par programmu “STOP 4-7” iespējams saņemt, rakstot uz e-pasta adresi: programma.stop@gmail.com vai zvanot uz tālr. nr. 29699563 (Laura Pirsko), tālr. nr. 22303250 (Inese Lapsiņa).

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Papildus informāciju par programmu var iegūt:

www.eeagrants.org

www.eeagrants.lv

www.sif.gov.lv

Plašāku informāciju par projektu sniegs projekta vadītāja Baiba Berovska, tālrunis: 67240042, e-pasts: baiba.berovska@projekti.lv.

skalbes_logolkbtaSIFLogo_LAA