Mediācija ir palīdzība ģimenēm konfliktu un šķiršanās gadījumos

 

[lang_lv]Kad ģimenes mediācija var palīdzēt?

  • Ja vecāki nevar vienoties par bērna aprūpes un audzināšanas jautājumiem;
  • Ja vecāki nevar vienoties par uzturlīdzekļiem, aizgādības vai saskarsmes tiesību īstenošanu;

Kas ir mediācija?

Ģimenes mediācija ir process, kura laikā vecāki var atrast kopīgu vienošanos problēmjautājumos par bērnu. Ģimenes mediācijas klienti ir vecāki, kuri šķiras vai ir jau šķīrušies, bet nespēj vienoties nozīmīgos jautājumos, kas skar viņu bērnu (bērna dzīvesvieta, tikšanās ar bērnu, uzturlīdzekļu jautājums utml.) Klienti var būt arī audžu (adoptētāju, aizbildņu u.c.) ģimenes, kurās ir neatrisināti konflikti, strīdīgi jautājumi, saistībā ar bērniem.

Es vēlos brīvdienās satikties ar bērnu! Kurš un par ko turpmāk maksās? Vai tagad man vienai (vienam) būs jārūpējas par bērnu?» ir daži no jautājumiem, kuri tiek risināti ģimenes mediācijā.

Ģimenes mediācija ir pakalpojums, kuru piedāvā ģimenēm šķiršanās procesa laikā vai pēc šķiršanās, un to uzsākt var ierosināt viens vai abi partneri. Tā nav juridiska konsultācija, nedz psihoterapija vai pāra terapija, lēmumu nepieņems trešā puse un mediācija neaizvietos juridiskas darbības.

Cik ilga ir mediācija?

Mediācijas ilgums mēdz būt atšķirīgs, parasti 6 līdz 10 sesijās puses nonāk līdz domstarpību atrisinājumam. Viena sesija ilgst 1 – 1,5 stundas, un tikšanās notiek katru vai katru otro nedēļu.

Sesiju skaits un biežums ir atkarīgs no konflikta situācijas un citiem aspektiem, piemēram, partneru attieksmes pret situāciju, kādā psihoemocionālā stāvoklī atrodas bērni u.c. apstākļiem.

Cik tas maksā?

Viena sesija maksā 15 latus.

Kā es varu pieteikties?

Rīgā, Kungu ielā 34, Krīžu un konsultāciju centrā „Skalbes” var pa tālruni 67222922 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 vai e-pastā skalbes@skalbes.lv (pie K.Eināta, S.Knipšes, E.Āleres-Fogeles)

Tukumā, Pasta ielā 25 (Psihologu praksē pie Z.Neilandes), pieteikties pa tālruni 26551443 vai e-pastā: zanda@infonet.lv

Kandavas novadā, Skolas ielā 4, Zantes ģimenes krīzes centrā (pie Z.Neilandes), pieteikties pa tālruni 26551443 vai e-pastā: zanda@infonet.lv[/lang_lv]