Kontaktu centra nodrošināšanas pakalpojumi

 

Pasūtītājs: Biedrība “Skalbes”, 90001033633

Rīga, Kungu iela 34, LV 1050

Iepirkums: PIL 8.2 panta 16. daļas 1. punkta kārtībā
ID Nr. Skalbes 2016/1
CPV kods: 79340000-9 Reklāmas un tirgdarbības pakalpojumi (Advertising and marketing services)
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Kontaktu centra nodrošināšanas pakalpojumi, t. sk. uzturēšana un atbalsts, atbalsta tālrunim noziegumos cietušajiem “116006”, saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu – Tehniskā specifikācija.
Nolikums Skalbes_Nolikums_2
Paziņojums par iepirkumu, IUB https://pvs.iub.gov.lv/show/477447
Jautājumi un atbildes https://www.skalbes.lv/aktualitates/biedriba-skalbes-izsludina-iepirkumu-publiska-iepirkumu-likuma-8%c2%b2-panta-kartiba-kontaktu-centra-nodrosinasanas-pakalpojumi-id-nr-skalbes-20162/1315
Iesniegtie piedāvājumi 1
Iesniegšanas termiņš 13.12.-27.12.2016.
Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli nav
Iepirkuma uzvarētājs SIA “CSC Telecom”, 40003611196
Iepirkuma Līgums doc05012017105544

doc05012017105230

Līgumcena, bez PVN 5 760 EUR
Līguma termiņš 36 mēneši
Paziņojums par rezultātu, IUB https://pvs.iub.gov.lv/notice_concluded_contract/add/480874