Informācija par projektu “Abalsta un motivēšanas pasākumi dažādām sabiedrības grupām Rīgā”

No 2012. gada 2. janvāra līdz 30. aprīlim biedrība „Skalbes”, sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību, projektā „Atbalsta un motivēšanas pasākumi dažādām sabiedrības grupām Rīgā”, ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu sekojošām mērķa grupām

  • vecāki, kuriem ir bērns ar invaliditāti, un personas, kuras kopj slimu ģimenes locekli;
  • personas ar funkcionāliem traucējumiem;
  • no vardarbības cietušās personas;
  • daudzbērnu ģimenes un nepilnās ģimenes, bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.

Pakalpojums tiek sniegts divās komponentēs:

  • ģimenes un individuālās konsultācijas;
  • atbalsta un motivācijas grupu nodarbības mērķa grupas personām

 Aicinām pieteikties iedzīvotājus pakalpojumu saņemšanai!

 Projekta mērķis:Nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Rīgā sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām, lai pilnveidotu to sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu to nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

 Šajā laika posmā projektā ir iesaistījušās 42 personas, saņemot gan individuālās konsultācijas, gan arī piedaloties atbalsta grupu nodarbībās.  Sīkāku informāciju par projekta aktivitātēm varat saņemt, zvanot pa tālruņiem 67222922 vai 27722292.

Kontakti: https://www.skalbes.lv/lang/lv/kontakti