Cietušo un to tuvinieku atbalsta tālruņa “116006” kontaktu centra nodrošināšanas pakalpojumi

Pasūtītājs: Biedrība “Skalbes”,

reģ. Nr. 400008017804,

Rīga, Kungu iela 34, LV 1050,

Iepirkums: PIL 8.2 panta kārtībā
ID Nr. Skalbes 2015/01
CPV kods: CPV kods 64216200-5

Elektroniskās informācijas pakalpojumi (Electronic information services)

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Kontaktu centra nodrošināšanas pakalpojumi, t. sk. uzturēšana un atbalsts, cietušo un to tuvinieku atbalsta tālrunim 116006, saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu – Tehniskā specifikācija,
Paziņojums par iepirkumu, IUB http://pvs.iub.gov.lv/show/427517
Jautājumi un atbildes
Iesniegšanas termiņš 20.11.2015. – 01.12.2015.
Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli nav
Iepirkuma uzvarētāji SIA “CSC TELECOM”, 40003611196
Iepirkuma Līgums  doc04122015113043
Līgumcena, bez PVN 24 014,40 EUR
Līguma termiņš 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši
Paziņojums par rezultātu, IUB http://pvs.iub.gov.lv/show/429064