Iepirkums noslēdzies

Biedrības “Skalbes” rīkotais iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā ID NR. Skalbes 2015/01 Cietušo un to tuvinieku atbalsta tālruņa “116006” kontaktu centra nodrošināšanas pakalpojumi ir noslēdzies. Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības – SIA “CSC TELECOM”, 40003611196. Finanšu piedāvājuma summa – 24 014,40 EUR.

Iesniegto piedāvājumu skaits – viens piedāvājums.

Noraidītie pretendenti, to noraidīšanas iemseli – nav