Biedrība “Skalbes” izsludina iepirkumu

Biedrība “Skalbes” izsludina iepirkumu Publiskā iepirkumu likuma 8² panta 16. daļas 1. punktā noteiktajā kārtībā: Cietušo atbalsta tālruņa 116006 popularizēšanas pakalpojumi, ID Nr. Skalbes 2016/1.

Iepirkuma priekšmets ir tuvinieku atbalsta tālruņa 116006 popularizēšanas pakalpojumi t. sk. reklāmas materiālu sagatavošana, saskaņošanas un realizēšana, saskaņā ar Instrukcijas pretendentiem 2. Pielikuma Tehniskā specifikācija. CPV kods 79340000-9 Reklāmas un tirgdarbības pakalpojumi (Advertising and marketing services), 13 (kategorija no II pielikuma)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2016. gada 25. novembra, plkst. 10.00

Kontaktpersona – Reinis Joņins, tālr.: 28344441; e-pasts: reinis.jonins@gmail.lv

Skalbes_apaks_1

Skalbes_apgr_1(1)

Skalbes_fin_pied_1

Skalbes_instrukcija_1(3)

Skalbes_pers_1(1)

Skalbes_pied_1(3)

Skalbes_piet_1(1)

Skalbes_proj_1(1)

Skalbes_spec_1(2)

Skalbes_pier_1(1)