BĒRNA EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA – Lai mūsu darbības sakrīt ar bērna sapņiem nākotnē!

Informācija atjaunota 30.01.2023.

 

 

Mīlestība, pilnvērtīga attīstība, sociāli-emocionālās kompetences un resursu stiprināšana ir vajadzīga ikvienam bērnam. Tas viss ir nepieciešams arī pieaugušajam, kurš ar bērnu kopā ir ikdienā, lai to palīdzētu iemācīties bērnam.

Lai pilnvērtīgāk un labāk spētu audzināt bērnus, ir jāielūkojas arī sevī un jāsāk ar sevis izprašanu. Emociju pašregulācija ir process, kurā cilvēki regulē un kontrolē savas jūtas un jūtu izpausmes uzvedībā, to var saukt arī par emocionālo intelektu. Tas pieaugušajiem ir ļoti svarīgs, lai varētu īstenot savas ieceres un dzīvot emocionāli stabilu dzīvi. Viens no galvenajiem bērnu audzināšanas mērķiem ir uzaudzināt bērnus, kas varēs valdīt pār savām emocijām, lai veiksmīgi veidotu kontaktus, iejustos sabiedrībā un vēlāk arī spētu veiksmīgi uzaudzināt savus bērnus.

BEA apmācību programma uzlabo vecāku zināšanas par bērnu attīstību un audzināšanas principiem, kas ir svarīgi bērna attīstībai tā pirmajos dzīves gados. Programma palīdz vecākiem attīstīt emociju pašregulāciju un uzlabo vecāku un bērnu mijiedarbību kā arī palīdz vecākiem (vai aizbildņiem) veidot drošu piesaisti ar bērnu.

Svarīgi – apmācību programma piemērota ne tikai bērnu vecākiem, bet arī vēl tikai topošajiem vecākiem. Laicīgi apgūstot nepieciešamās iemaņas un teorētiskās zināšanas, vecākiem ir daudz vieglāk sagaidīt jauno cilvēku un palīdzēt viņam augt drošā vidē. Apmācību programmā iekļauta teorētiska informācija par bērniem 0-7 gadu vecumam, taču, tā kā katrs bērns attīstās savā tempā, gaidīti arī nedaudz vecāku bērniņu vecāki, jo nodarbību galvenais mērķis, ir sniegt vecākiem izpratni par nākotnes sadarbības iespējām ar savu atvasi.

Kas ir būtiski – darbs grupās var palīdzēt vecākiem atbalstīt vienam otru un “izvilkt” viņus no nošķirtības.

Nodarbību tēmas:

 1. Bērna attīstība un temperaments
 2. Kā veicināt ķermeņa kontroli un pozitīvu pašvērtējumu
 3. Kā veicināt drošu piesaisti
 4. Kā veicināt bērnos spēlēšanos un fantāziju
 5. Kā veicināt valodas un komunikācijas spējas
 6. Kā veidot pamatu pozitīvam pašvērtējumam
 7. Disciplinēšanas metodes, kas veicina pašregulāciju, attīsta sirdsapziņu un morālo uzvedību
 8. Kā veicināt emociju pašregulāciju
 9. Kā veicināt koncentrēšanos, plānošanu un problēmu risināšanu
 10. Kā veicināt sociālo kompetenci, empātiju un gādīgumu.

Plānotie nodarbību laiki: 21.02.2023. – 25.04.2023.; 10 otrdienu vakari no plkst. 18:00-21:00. Tiešsaistē.

Grupa tiek organizēta no 6-12 cilvēkiem. Ieteicams apmācības apmeklēt ne tikai vienam bet abiem vecākiem. Grupas nodarbības ilgst 3 stundas un notiek 10 tikšanās reizes.

Apmācību cena vienam dalībniekam – 120 EUR; abiem vecākiem kopā – 210,00 EUR

Apmācību grupas dalībnieki apgūstot programmu, saņems nepieciešamo teorētisko materiālu un praktiskās iemaņas. Programma ietver dažāda veida darbu grupās, dalīšanos pieredzē un mājasdarbus.

Pieteikties: rakstot uz e-pastu skalbes@skalbes.lv tēmā norādot “Pieteikums BEA grupai”

ATSAUKSMES un ATZIŅAS pēc BEA grupām no pašiem vecākiem:

 • Veidojās labāka izpratne par bērna un ARĪ manām vajadzībām.
 • Palīdzēja nospraust veselīgas robežas pašai, jo pamanīju, ka ļauju tās pārkāpt.
 • Par jebkuru no BEA 10 tēmām ir sīki un smalki aprakstīts, ko bērns konkrētajā vecumā prot un var.
 • Paraugam ir nenovērtējama ietekme uz bērnu.
 • Iespēja apmainīties ar idejām un padomiem no grupas biedrenēm.
 • Vairāk runāšu, vairāk uzdošu jautājumus un vairāk pieņemšu savu bērnu emocijas. Nevis centīšos tās apslāpēt.
 • Centīšos runāt ar bērnu iecietīgāk, gribu veltīt vairāk laika katram atsevišķi. Lietošu atslēgas frāzes.
 • Vecāku grupa, kurā apmainīties ar saviem sasāpējušiem jautājumiem
 • Noderīgi – dažādas interneta saites, grāmatas, filmas, testi, lai labāk sevi un ģimeni izprastu.
 • Ieguvu reālus rīkus atsevišķu lietu veicināšanai/ risināšanai.
 • Negaidīju, ka būs tik daudz jāatceras un jāanalizē arī sava bērnības pieredze, bija palīdzoši.
 • Praktiskas lietas un ieteikumus, kā mēģināt mainīt/ uzlabot attiecības ar bērniem. Kā viņus labāk saprast un pieņemt viņu emocijas!