Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 popularizēšanas pakalpojumi

Pasūtītājs: Biedrība “Skalbes”, 90001033633

Rīga, Kungu iela 34, LV 1050

Iepirkums: PIL 8.2 panta 16. daļas 1. punkta kārtībā
ID Nr. Skalbes 2016/1
CPV kods: 79340000-9 Reklāmas un tirgdarbības pakalpojumi (Advertising and marketing services)
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Tuvinieku atbalsta tālruņa 116006 popularizēšanas pakalpojumi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
Nolikums Skalbes_piet_1(2)
Paziņojums par iepirkumu, IUB Netiek publicēts – saskaņā ar PIL 8.2 panta 16. daļas 1. punktu
Jautājumi un atbildes nav
Iesniegtie piedāvājumi, 1
piedāvājuma summa, EUR, bez PVN 9010,00
Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli nav
Iepirkuma uzvarētājs SIA „DIVI GANI”, 40103244880
Iepirkuma Līgums ligums_reklama
Līgumcena, bez PVN 9010,00 EUR
Līguma termiņš 31.01.2017.
Paziņojums par rezultātu, IUB https://pvs.iub.gov.lv/show/476021