Atbalsta grupas vecākiem, kas bērnus audzina vieni vai atsevišķi no otra vecāka

Aicinām pieteikties uz BEZMAKSAS atbalsta grupām vecākus, kuri audzina bērnus vieni vai atsevišķi no otra vecāka.

Ap 35% bērnu Latvijā aug ģimenēs, kurās ir viens vecāks vai vecāki nedzīvo kopā. Katrai no šīm ģimenēm ir savs stāsts. Reizēm tas ir kāds traģisks notikums vai neatrisināmas domstarpības. Bieži tie ir stāsti par sāpēm. Nereti tie ir stāsti par apzinātu izvēli un prieku būt vecākam, dodot iespēju sev būt par vecāku un bērnam augt drošā, mīlestības pilnā vidē.

Reizēm vecāki baidās, vai viņu ģimenes modelis neatstās negatīvu iespaidu uz bērna spēju būt laimīgam un veidot attiecības. Lielākā daļa bērnu, kas izaug viena vecāka ģimenēs, ir veiksmīgi un spēj būt tuvās attiecībās, veidot ģimeni un parūpēties par savu labklājību.

Vienīgie vecāki visbiežāk nav vieni. Viņiem ir plašāka ģimene, draugi, nereti arī otrs vecāks iesaistās vai ir iesaistāms bērna audzināšanā. Šis atbalsta loks ir ļoti svarīgs un apzināti veidojams.

Tomēr vienīgajiem vecākiem var būt svarīgs papildu atbalsts, lai atrastu resursus sevī, apkārtējos un radītu drošu un labvēlīgu vidi sev un bērniem.

Atbalsta grupā vecākiem būs iespēja dalīties pieredzē un ar speciālistu atbalstu rast resursus, lai pozitīvi un līdzsvaroti parūpētos par bērna un savām vajadzībām un mazināt riskus bērna attīstībai, kas var būt viena vecāka ģimenē.

Atbalsta grupu tēmas

Kā saprast un atbalstīt savu bērnu?

Kā parūpēties par sevi, savu pašsajūtu?

Kā veidot drošas un cieņpilnas partnerattiecības turpmāk?

Kā veidot karjeru un rast finansiālu drošību?

  • Tev būs iespēja izvērtēt savu profesionālo pieredzi– analizēt uzticētos pienākumus, novērtēt savas zināšanas un prasmes.
  • Izpētīt savu personību – stiprās, vājās puses, Tavus īpašos talantus un dotības.
  • Apzināties kāds darbs atbilst Tavai personībai.
  • Analizēt savu finansiālo situāciju, izvirzīt konkrētu mērķi un izstrādāt rīcības plānu mērķa sasniegšanai.

Laiks: pirmdienu vakaros 3. aprīļa līdz 22. maijam 18:00-20:00.

Vieta: Kungu ielā 34, Rīgā krīzes centrā “Skalbes”.

Vadītāja: psiholoģe, psiholoģijas zinātņu doktore Ilze Damberga.

Pieteikties: aizpildot reģistrācijas anketu šeit. 

Plašāka informācija: ilze.damberga@lu.lv

1_RDIKSD_RGBskalbes_logo_col_