Aicinām atbalsta programmā ģimenes, kurās aug 4-8 gadus veci bērni ar uzvedības problēmām

Biedrība “Skalbes” sadarbībā ar biedrību „Latvijas Autisma apvienība” un Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācijas atbalstu, uzsāk dalībnieku atlasi jaunai atbalsta programmai, kas tiek pilotēta projektā „Uzvedības terapija un sociālo prasmju trenēšana 4-8 gadus veciem bērniem ar uzvedības problēmām”, identifikācijas Nr. 2014.EEZ/PP/1/MIC/051, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta „NVO fonds” ietvaros.

Atbalsta programma veidota balstoties uz līdzīgu ārvalstu programmu veiksmīgu pieredzi un paredzēta ģimenēm, kas audzina 4-8 gadus vecus bērnus ar uzvedības problēmām. Tā ietver:


–          10 pilnas dienas grupu nodarbības bērniem jeb sociālo prasmju treniņš (viena nodarbība nedēļā – provizoriski pirmdienās no plkst. 10 līdz plkst. 15, 10 nedēļas no oktobra līdz decembrim);

–          10 vakara nodarbības vecākiem (provizoriski pirmdienās no plkst. 16 līdz plkst. 18);

–          10 individuālās nodarbības bērniem un vecākiem atbilstoši individuālajam grafikam;

–          4 nodarbības ar bērnu pirmsskolu pedagogiem (provizoriski 2 stundu apmācības).

Nodarbības ar bērniem un vecākiem notiks Rīgā, provizoriski 

pirmsskolas izglītības iestādē “Kurzeme”[1], Slokas ielā 130. Nodarbības vadīs pieredzējuši un speciāli apmācīti psihologi un pedagogi. Projektā plānots iesaistīt 36 ģimenes, kurās aug 4-8 gadus veci bērni ar uzvedības problēmām, no kurām 12 iesaistīsies atbalsta programmā oktobrī, 12 tiks piedāvāta iespēja piedalīties atbalsta programmā no janvāra, savukārt 12 ģimenēm tiks piedāvātas individuālās konsultācijas. Būtiski, lai programmā un tajā plānotajās apmācībās būtu gatavs iesaistīties arī bērna pirmskolas izglītības pedagogs. Pilotprojekta ietvaros jaunā atbalsta programma ir paredzēta bērniem bez nopietniem attīstības traucējumiem.

Lai pieteiktos dalībai programmā, lūgums sazināties ar projekta vadītāju Danu Dūdu – Čaču pa tālr. 67240042 vai e-pastu dana.dudacaca@projekti.lv. Pirms iesaistes programmā psihologi tiksies ar ģimenēm to mājās, lai novērtētu to problēmas un vajadzības, kā arī iespējas un ieinteresētību iesaistīties programmā. Tikšanās mājās paredzētas, lai parastā vidē redzētu bērnu uzvedības modeļus. Intelektuālo spēju attīstības līmeņa noteikšana, ja tā būs nepieciešama, plānota pie speciālistiem.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Papildus informāciju par programmu var iegūt:

www.eeagrants.org 

www.eeagrants.lv 

www.sif.gov.lv

Plašāku informāciju par projektu sniegs projekta vadītāja Dana Dūda-Čača, tālrunis: 67240042, e-pasts: dana.dudacaca@projekti.lv