Speciālisti

 

zane-avotina2

Zane Avotiņa

Biedrības „Skalbes” direktore, psiholoģe, smilšu spēles terapijas praktizētāja.

„Bieži rokas pieskāriens var atrisināt to, ko ar ko prāts nav spējis tikt galā” K.G.Jungs. Lūgt palīdzību, uzticēt kādam savu problēmu un to risināt ir drosmīgs un atbildīgs lēmums. Šajā laikmetā, kad mēs steidzamies pretī nākotnei, smilšu spēles terapijas vienkāršums un dziļums nodrošina saskarsmi ar cilvēka iekšējo, simbolisko pasauli. Galvenās smilšu spēles terapijas pārliecība ir, ka nodrošinot atbilstošus apstākļus cilvēka psihei piemīt dabiska spēja sevi dziedēt. Aizsargātā un brīvā vidē klientam ir iespēja piemeklēt simbolus un izveidot savu iekšējo pasauli, lai atgrieztu līdzsvara un veseluma sajūtu ikdienā. Smilšu spēļu terapiju var izmantot ne tikai bērni un pusaudži, bet arī pieaugušie.

Izglītība:
– LU Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un klīniskā psihologa kvalifikācija,
– Latvijas smilšu spēļu terapijas biedrības Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēļu terapijas institūts. Tiesības lietot Smilšu spēļu terapijas metodi klīniskā psihologa darbā

Darba valodas: latviešu, krievu, angļu

 

20150828-_IVX7297

Anda Švinka

Amats: Tālruņa 116006 projekta vadītāja

Izglītība:LU klīniskā psihologa maģistra studente

Katrs no mums ir saskāries ar lielākām un mazākām grūtībām. Ir grūtības, kuras mēs paši veiksmīgi atrisinām, taču reizēm ir situācijas, kurās nespējam saskatīt risinājumu. Šādās reizēs ir labi, ja blakus ir kāds kurš spēj uzklausīt. Es no sirds ticu, ka vienkārša saruna palīdz cilvēkam rast mierinājumu un sniedz drosmi sastapties ar savām grūtībām, kā arī dod iespēju domāt par saviem risinājumiem.

Darba jomas:

Krīzes intervences apmācību lektore;

Pusaudžu vecāku grupas „Ceļvedis Audzinot Pusaudzi“ vadītāja;

De-briefing metode – atbalsta grupa cilvēkiem pēc smagiem, traumatiskiem notikumiem.

 

inese-ruka2

Inese Ruka

Izglītība: maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā (LU PPF, 2004.gads); psihoterapeites izglītība Junga analītiskajā psiholoģijā un psihoterapijā (Viļņas Universitāte un Lietuvas analītiskās psiholoģijas institūts, 2014.gads); sertifikāts par tiesībām veikt vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju dzīvesvietā (nodibinājums „Centrs Dardedze” Nr.5, 2003).

Amats: Psiholoģe,  psihoterapeite

Darba jomas:
Psiholoģiskā konsultēšana bērniem un pieaugušajiem
Psihoterapija pieaugušajiem
Vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija
Atbalsta grupas vardarbībā cietušām sievietēm, atbalsta apļi vardarbībā darba vidē cietušajiem
De-briefing metode – grupas darbs pēc traumatiskiem pārdzīvojumiem, krīzes situācijām

Jau 13 gadus strādāju Krīžu un konsultāciju centrā “Skalbes”, sāku kā Krīzes tālruņa konsultante , šobrīd kā psiholoģe, psihoterapeite, apmācību un dažādu atbalsta grupu vadītāja. Cilvēkus krīzes situācijās atbalstu ar krīzes intervences metodi; tiem, kas vēlas rast atbildes uz dziļākiem jautājumiem par sevi, attiecībām, dzīves mērķiem un jēgu, piedāvāju analītiskās psiholoģijas metodes, kas ietver emocionālo traumu dziedināšanu, sevis pieņemšanu, izmantojot sapņu analīzi, radošas metodes, relaksācijas paņēmienus.

Cilvēkiem, kuriem ir vardarbības pieredze ģimenē vai darba vidē, piedāvāju gan individuālas konsultācijas, gan dažādas atbalsta grupas – lai emocionāli dziedinātos, rastu atkal pašapziņu un kontroli pār savu dzīvi, kā arī vietu šai sāpīgajai pieredzei.

Darba valodas: latviešu, krievu, angļu

 

inese-lapsina

Inese Lapsiņa

Izglītība: maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā (LU PPF, 2013.gads), Kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite apmācībā.
* Sertifikāts par Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas 2.-3. dzīves gadam (MFAD 2-3) apguvi un tiesībām pielietot to praksē (2012)
* Sertifikāts par Vudkoka – Džonsona kognitīvo spēju testa apguvi un tiesībām pielietot to praksē (2013)
* Apliecība par Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV) apguvi un tiesībām pieleitot to praksē (2015)

Amats: psiholoģe, psihoterapeite

Darba jomas:
* bērnu, pusaudžu un pieaugušo psiholoģiskā konsultēšana;
* psihoterapija jauniešiem un pieaugušajiem (trauksme, panika, depresija, veģetatīvā distonija);
* psiholoģiskā izpēte bērniem un pieaugušajiem un izpētes atzinuma sagatvošana (pirmsskolas vecuma bērnu attīstības novērtēšana (2-5 gadi), 6-7 g.v. bērniem gatavība skolai, kā arī tiek piedāvāta 6-18 g.v. bērnu un jauniešu intelekta, emocionālās sfēras un uzvedības diagnostika un psihologa atzinuma sagatavošana Pedagoģiski medicīniskajai komisijai, vecākiem vai citiem speciālistiem; pieaugušo kognitīvo spēju un emocionālās sfēras izpēte);

Darba valodas: latviešu, krievu

 

ramona-gredzena

Ramona Gredzena

Amats: Junga analītiskā psihoterapeite.

Moto: Kas meklē ārpus sevis, sapņo; kas ielūkojas sevī, pamostas. /K. G. Jungs/

Junga analītiskā psihoterapija ir pielīdzināma psihodinamiskajām terapijām, piešķirot lielāku nozīmi zemapziņas procesiem, kā arī jēgas un garīguma jautājumiem cilvēka dzīvē. Junga psihoterapija veicina personības resursu un individuālo radošo spēju attīstību, savukārt psiholoģiskās problēmas tiek uzskatītas un aplūkotas kā izaicinājums reālai personības attīstībai. K.G. Jungs šo procesu ir nosaucis par “individuāciju”. Praktiskajā psihoterapijas darbā, apziņas un zemapziņas psihisko procesu izpratnei, tiek izmantota sapņu analīze, aktīvā iztēle, zīmējumi un smilšu spēle.

Izglītība:
2005.- 2014. Junga analītiskā psiholoģija. Lietuvas Praktiskās psiholoģijas studiju centrs sadarbībā ar Viļņas Universitātes Klīniskās un organizāciju psiholoģijas fakultāti. Sertifikāts Nr. AP-32
2014. – 2015. Psihiatrija un psihofarmakoloģija. Rīgas Geštalta institūts. Sertifikāts Nr. 02P/2015
2011. – 2012. Kundalini jogas skolotāju izglītība. Kundalini Research Institute. Jogas skolotāja sertifikāts
1999. – 2003. Sociālā darba un pedagoģijas augstskola „Attīstība“. Diploma Nr. 000663
1989. – 1994. Latvijas universitātes Svešvalodu fakultāte

Pieredze psihoterapijā 7 gadi

Darba valodas: latviešu, angļu, krievu

 

gunta-vitola

Gunta Vītola

– Geštaltterapeite (Rīgas Geštalta institūts)
– Latvijas Geštaltterapijas Asociācijas biedre (LGTA)
– Krīžu konsultante (Krīžu un konsultāciju centrs „Skalbes”)
– Sociālais darbinieks/ sociālais pedagogs (Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība”)
– Šobrīd apgūstu supervizora profesiju (Rīgas Stradiņa universitāte)

Savā darbā ar klientiem izmantoju geštalta pieeju. Geštalts ir kļuvis par manu dzīvesveidu un pārliecību Mēs nevaram mainīt pagātni, bet mēs varam izvēlēties kā dzīvot šodien. Geštaltterapijas pamata ideja ir saistīta ar to, ka cilvēks piedzimst ar spēju veidot labvēlīgas attiecības ar citiem cilvēkiem, priecāties un īstenot radošu dzīvi. Tomēr dažreiz, dažādu apstākļu ietekmes rezultātā, šis process pārtrūkst un cilvēks „iestrēgst” situācijās vai priekšstatos pats par sevi, un tas traucē viņam attīstīties tālāk.  Lai atrisinātu esošās problēmas, netiek meklēti to izskaidrojumi vai cēloņi. Galvenais ir tas, kas ir aktuāls šobrīd.
Mana profesionālā interese ir vērsta uz ģimenes krīžu pārvarēšanu, uz personības izzināšanu un iekšējo resursu meklēšanu, uz pāra attiecībām.

Darba metodes:
– Individuālā konsultēšana
– Terapeitisko grupu vadīšana

Darba valodas: latviešu, krievu

 

aiga-ukstina

Aiga Ukstiņa

Amats: Klīniskā psiholoģe, psihoterapeite apmācībā.

Strādāju ikdienā gan ar bērniem, gan ar vecākiem dažādos ar bērna attīstību, emocionāliem stāvokļiem (bailēm, trauksmi, nomāktību, psiholoģiskiem simptomiem, attiecību grūtībām un sociālajām prasmēm) un audzināšanu, disciplinēšanu saistītos jautājumos. Veicu vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju.
Pieaugušajiem konsultācijās tiek piedāvātas krīzes intervences, psiholoģiskās konsultēšanas un kognitīvi biheivorālās psihoterapijas metodes, ar kurām strādāju trauksmes, nomāktības, ēšanas traucējumu, pašvērtējuma un attiecību grūtību jautājumos.
Gan bērniem, gan pieaugušajiem veicu psiholoģiskās izpētes, kas ietver gan emocionālās sfēras, gan intelektuālās sfēras izvērtējumu, visbiežāk saistībā ar bērnudārza vecuma bērnu gatavību skolai, mācīšanās grūtībām skolēniem un atbalsta pasākumu saņemšanai izglītības iestādē vai medicīniski pedagoģiskajai komisijai, pieaugušajiem adopcijas un aprūpētāju spēju izvērtēšanā, veselības un darba spēju komisijai (DEĀK).
Vadu vecākiem „Bērnu emocionālās audzināšanas” un „Gatavības skolai”, krīzes situācijās de – briefinga grupas pieaugušajiem.

Ikdienā man ir prieks un gandarījums redzēt, ka psihologa konsultācijas klientiem palīdz uzlabot dzīvi, rast jaunu skatījumu uz piedzīvotajām grūtībām un saņemt atbalstu, stiprinājumu, lai veiktu tajā pārmaiņas. Paldies klientiem, kas ir drosmīgi un izvēlas uzticēties, strādāt ar sevi.

Darba valodas: konsultēšana latviešu valodā, izpētes veikšana latviešu, krievu valodās.

Izglītība: Profesionālais bakalaura un maģistra grāds psiholoģijā, klīniskā psihologa kvalifikācija, 2013. gadā uzsāktas Kognitīvi biheivorālās psihoterapijas apmācības.

 

20150828-20150828-_IVX7184

Ritma Lasmane

Amats: eksistenciālā psihoterapeite

Es ticu, ka katram no mums piemīt no dzimšanas dota spēja attīstīties, realizēt sevi, veidot savu dzīvi un attiecības ar citiem. Bet mēdz gadīties, ka kādā brīdī kaut kas ir par daudz… Par daudz sakrātu vai konkrētas situācijas radītu pārdzīvojumu. Par daudz ciešanu. Par daudz jautājumu, uz kuriem nerodam atbildes. Par daudz apjukuma, neskaidrības, kā dzīvot tālāk, kādus lēmumus pieņemt, kurā virzienā iet. Tie ir brīži, kad kādu ceļa gabalu noiet kopā ar psihoterapeitu. Izdzīvot savas jūtas un saprast, ko un kāpēc es jūtu. Apjēgt, kas man traucē dzīvot un kā es varu to mainīt. Apzināt, kas ir man dzīvē svarīgās lietas, kuras ļauj atrast atbildes uz jautājumiem, pieņemt lēmumus un turpināt veidot savu dzīvi tā, lai tā būtu man atbilstoša un mani apmierinātu.

Es patiesi cienu savus klientus par to, kā viņi meklē savu ceļu, ejot cauri sāpīgiem, smagiem pārdzīvojumiem un grūtām dzīves situācijām.

Izglītība: Starptautiskais praktiskās piholoģijas institūts, psihologs; Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts (Lietuva), starptautiskās apmācību programmas “Eksistenciālā psihoterapija” profesionālais līmenis.

Darba metodes:

– darbs ar cilvēkiem krīzes situācijās

– psihoterapija pieaugušajiem;

– atbalsta grupu vadīšana;

– darbs ar cilvēku grupām pēc traumatiskiem, smagiem notikumiem (de-briefing metode)

Darba valoda: latviešu, krievu

 

tatjana-griskina

Tatjana Griškina

Izglītība: LU maģistra grāds psiholoģijā ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā; Lietuvas Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas Institūts, Starptautiskās apmācības programmas Eksistenciālā terapija profesionālais līmenis.

Amats: klīniskais psihologs, eksistenciālais psihoterapeits.

Darba metodes: psiholoģiskā konsultēšana, psihoterapija, psiholoģiskā izpēte, darbs ar cilvēkiem krīzes situācijās, psiholoģisku semināru un atbalsta grupu vadīšana.
Darbā ar bērniem tiek izmantoti smilšu spēles elementi (pēc nepieciešamības). Pieaugušajiem, kas meklē psihoterapeita palīdzību, piedāvāju eksistenciālo psihoterapiju. Šīs terapijas mērķis ir palīdzēt cilvēkam skaidrāk un reālistiskāk izprast dzīves piedāvātās iespējas un to ierobežojumus, noteikt savus patiesos nodomus, vēlmes, atrast jēgu savā ikdienā, veikt apzinātākas izvēles un uzdrīkstēties realizēt vēlamo, atrast sevī drosmi un spēku sastapties ar dzīves izaicinājumiem.

Moto: Dzīve nav problēma, kas jāatrisina, dzīve ir noslēpums, kuru var atklāt. (G.Marsels)

Darba valodas: latviešu, krievu

Kas patīk, strādājot Skalbēs ar klientiem: Jebkurš cilvēks atrodas savā dzīves ceļojumā no piedzimšanas līdz nāvei. Un man kā terapeitam patīk būt pavadonim klientam kādā viņa dzīves posmā, būt klāt un atbalstīt viņu meklējumos uz jautājumiem, kurus viņam uzdod dzīve. Patīk vērot, kā bieži no priekšstata par sevi kā par apstākļu pasīvu upuri klients izaug un atrod savu brīvību, spēku pašam veidot savu dzīvi, būt savas dzīves autoram.

 

ieva-brante

Ieva Brante

“Darbojos jurisprudencē kopš 2005.gada. Strādāju ar ģimenes lietām: laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa, saskarsmes tiesību noteikšana, paternitātes noteikšana, aizgādības tiesības, kā arī citi jautājumi, kas saistīti ar bērnu un vēcāku attiecībām. Konsultēju, sagatavoju dokumentus un pārstāvu klienta intereses tiesā, Bāriņtiesā, kā arī citās iestādēs.

Atsevišķi izdalu brīvprātīgo darbu Krīžu un konsultāciju centrā „Skalbes”, kur sniedzu bezmaksas juridiskās konsultācijas katru otrdienu no 9:00 līdz 11:00. Krīzes centrā konsultēju ne tikai ģimenes lietās, bet arī par sociāliem jautājumiem un sniedzu padomus no vardarbības ģimenē cietušiem.”